Aktualności
Wychodzić na współczesne areopagi

Wychodzić na współczesne areopagi

Dom Pielgrzyma przy Sanktuarium Królowej Podlasia w Kodniu był miejscem Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych.

Gospodarzem tegorocznego zjazdu była diecezja siedlecka.

Pierwszy referat „Między Areopagiem a Koryntem – wybrane wskazania dla katechezy w parafii” przedstawił o. dr hab. Mirosław Chmielewski CSSR z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W podjętej refleksji prelegenta nad wybranym wskazaniami dla katechizacji w parafii osią biblijną Lectio Divina – co Bóg mówi o katechezie w Polsce – były doświadczenia ewangelizacyjne św. Pawła Apostoła na Areopagu i w Koryncie. Prelegent analizując powyższe wydarzenia biblijne odniósł je do obecnej sytuacji katechezy w Polsce w szczególności do katechezy w parafii.
– Ateny i Korynt – to ok. 90 km. Geograficznie niedaleko, ale jest to odległość galaktyczna w perspektywie teologicznej, eklezjologicznej, duszpasterskiej. Nie możemy się zrażać, mimo niepowodzeń, mamy wychodzić na współczesne areopagi – wskazał o. Mirosław Chmielewski.
Ewangelizacja i katecheza powinna zawsz posiadać charakter wspólnotowy. Katecheza w parafii jest przede wszystkim wydarzeniem, które buduje osobowe relacje, więzi w wymiarze naturalnym i religijnym/nadprzyrodzonym. Według „Dyrektorium o katechizacji” (2020) katecheza jest procesem współpracy i komunikacji wiary z katechizowanym, a nie tylko przekazem treści wiary dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Stąd należy odnawiać świadomość odpowiedzialności wspólnoty parafialnej za włączającą katechezę do wspólnoty.
Wobec dynamicznej sytuacji sekularyzacji i laicyzacji oraz zjawiska kulturowego przeżywania wiary, jest pilnym wyzwaniem głębokie przemyślenie modelu nauczania religii w szkole, ponieważ coraz trudniej by była to katecheza.
Koniecznym jest ciągła praca nad określaniem oczekiwań, stanu wiary i wiedzy religijnej dzisiejszych adresatów katechezy. O. Mirosław Chmielewski dużą szansę dostrzegł w powołanym przez papieża, posługi katechisty w parafiach. W związku z tym konieczna jest troska duszpasterzy o takie powołania we wspólnotach parafialnych.
Został poruszony także problem rekolekcji szkolonych w parafii. – Nie mamy serca do rekolekcji szkolnych. Nie chcemy, żeby prowadzone one były profesjonalnie. Rekolekcje są nadal niedostatecznie wykorzystaną szansą ewangelizacyjną, szczególnie wobec faktu coraz bardziej zlaicyzowanych uczestników szkolnego nauczania religii. Rekolekcje szkolne mają być wydarzeniem mistagogicznym; to pomost w relacji wiary do rozumu – wskazał prelegent.

Drugi wykład „Diecezjalny program przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej” zaprezentowała dr Joanna Borowicz.
Od 2019 roku na terenie diecezji siedleckiej realizowany jest program przygotowania dzieci do sakramentów: pokuty i pojednania oraz Komunii Świętej zatytułowany „Idziemy do Ciebie, Jezu”. Adresatami programu są dzieci pomiędzy 7 a 10 rokiem życia oraz ich rodzice. Docelowo program powinien być realizowany w ciągu czterech lat (trzy lata przygotowania do pierwszej Komunii Świętej oraz rok czwarty – po pierwszej Komunii, który z założenia ma być czasem umacniania więzi z Chrystusem).
Na każdy rok formacji przygotowano zestaw pomocy dla wszystkich zaangażowanych w proces przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. W zestawie znalazły się trzy publikacje: podręcznik dla dziecka, przewodnik dla rodziców, poradnik metodyczny dla duszpasterzy i katechetów odpowiedzialnych za przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.
Bohaterami podręcznika dla dzieci jest rodzeństwo, Ala i Adaś, które przez trzy lata przygotowuje się do pierwszej Komunii Świętej, a następnie podejmuje formację w roku po pierwszej Komunii. Każda katecheza w podręczniku dla dzieci składa się z czterech elementów: fragmentu przygód Ali i Adasia, zadań aktywnych (krzyżówki, łamigłówki, rebusy, kolorowanki, testy luk itp.), przy pomocy których dzieci utrwalają treści katechezy usłyszanej w kościele, zaproszenie do wspólnej modlitwy i sentencje tematyczne (myśli św. Jana Pawła II i bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Dodatkowym atutem publikacji dla dzieci zdają się być kolorowe ilustracje, przedstawiające wybrane świątynie parafialne z terenu diecezji siedleckiej.
W przewodniku dla rodziców zamieszczono krótkie streszczenie katechezy, w której dzieci uczestniczyły w kościele oraz szczegółową instrukcję do pracy z dzieckiem w domu. Aby ułatwić rodzicom pracę w instrukcji wyszczególniono w punktach wszystkie czynności, które należy wykonać przerabiając z dziećmi treść kolejnej katechezy.
W poradniku dla rodziców opublikowano scenariusze wszystkich planowanych spotkań z dziećmi i rodzicami. Dodatkowo zamieszczono w nim także wszystkie teksty niezbędne do przeprowadzenia celebracji.
– Program „Idziemy do Ciebie, Jezu” wyrósł z codziennej praktyki katechetycznej – w szkole i parafii oraz długich rozmów i dyskusji zarówno w gronie teoretyków jak i praktyków. Wiele elementów prezentowanych publikacji, zwłaszcza tych, które znalazły się w książkach dla dzieci, zanim trafiło do druku zostało przepracowanych z dziećmi; nierzadko także poprawionych zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców – wskazała dr Joanna Borowicz.
Od 2021 roku, decyzją Biskupa Siedleckiego program „Idziemy do Ciebie, Jezu” powinien być realizowany we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej.
Część przedpołudniową zakończyła dyskusja oraz przekazanie najważniejszych informacji.

ks. Marek Weresa