Aktualności
Wyczekiwany remont

Wyczekiwany remont

Rozpoczęły się prace remontowe jednego z najbardziej zniszczonych odcinków drogi powiatowej nr 1051L na odcinku łączącym miejscowości Międzyleś i Matiaszówka na terenie gm. Tuczna.

Realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 prace potrwają do października. Beneficjentami wiodącymi przedsięwzięcia są powiat bialski oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Briestobldorstroj” z Brześcia. Głównym celem projektu jest przebudowa dróg prowadzą bezpośrednio do przejścia granicznego Sławatycze-Domaczewo. Po stronie polskiej jest to blisko 4,5-kilometrowy fragment drogi powiatowej zaś po stronie naszych wschodnich sąsiadów ponad 5-kilometrowy odcinek jezdni z Małoryty do Znamienki. W ramach planowanych inwestycji zniszczone jezdnie zostaną wzmocnienie kruszywem, na którym zostanie położona warstwą wiążącą oraz ścieralna warstwa asfaltowa. Powstaną nowe zatoki autobusowe oraz przystanki. Ponadto przewidziana jest modernizacja skrzyżowań oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów. W ramach projektu zostanie zakupiony także sprzęt do zimowego i letniego utrzymania dróg oraz zorganizowane wspólne szkolenia i konferencje. 

MLS