Kultura
Wyjątkowa rodzina

Wyjątkowa rodzina

Muzeum Regionalne w Siedlcach zaprasza do oglądania wystawy pt. „Wierni Bogu i Ojczyźnie - Rostworowscy”. To historia rodu, który swymi udokumentowanymi korzeniami sięga 1386 r.

Rostworowscy to wielkopolska rodzina szlachecka wywodząca się z dóbr Rostworowo pod Poznaniem i używająca herbu Nałęcz. Genealogię rodu stworzył Stanisław Marian Rostworowski, który podczas 35-letniej pracy badawczej dotarł do źródeł drukowanych i archiwów rodzinnych i państwowych.

Historia rodu obejmuje 650 lat i dzieli się na kilka okresów: pierwsze dziesięć pokoleń (koniec XIII w. – poł. XVII w.), gdy siedzibą rodu była Wielkopolska; następne pięć pokoleń (poł. XVII w. – koniec XVIII w.) z siedzibą rodziny na Mazowszu i Podlasiu; dalsze cztery pokolenia (wiek XIX i XX); pokolenie napoleońskie aż po II wojnę światową rozprzestrzenia się po całej Polsce, osiadając na Lubelszczyźnie, Podlasiu, w Wielkopolsce (Gębice – 1923-1939), na Wileńszczyźnie, w Małopolsce, na Mazowszu.

Jan Długosz podaje, że: „ród jest to wywodzący się z plemienia polskiego, o czym świadczy sama nazwa Nałęcz, oznaczająca po polsku zawój, znamię owo bowiem utworzone zostało na wzór zawoju”.

Pracą, odwagą, piórem i modlitwą

Wystawa prezentuje zbiory Stanisława Jana Rostworowskiego, na które składają się: dokumenty, listy, wykresy genealogiczne, ordery, zdjęcia portretów, obiektów architektonicznych, rzeźb, obrazów, utwory poetyckie, publikacje, albumy. Dzięki tym eksponatom poznajemy nie tylko dzieje rodziny, ale też jej wkład w polską historię i kulturę. Poznajemy ludzi, którzy na przestrzeni wieków czynili wiele, by pozostać wiernymi wierze katolickiej i swojej ojczyźnie. Walczyli dzielnie pracą na roli, sprawując urzędy, a później zbrojnie, słowem, piórem i modlitwą.

Literaci, naukowcy, duchowni

Znani przedstawiciele familii to m.in.: Karol Hubert Rostworowski – literat, autor dramatu „Judasz z Kariothu” – którego osoba jest również pierwowzorem postaci Huberta w dramacie Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”; Stanisław Rostworowski – absolwent Uniwersytetu we Fryburgu, legionista, komendant, generał Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej; Tomasz Rostworowski – jezuita, pedagog, kapelan AK, uczestnik powstania warszawskiego, duszpasterz akademicki w Łodzi, więzień polityczny w okresie stalinowskim, kierownik polskiej sekcji Radia Watykan; Marek Rostworowski – historyk sztuki, minister kultury; Emanuel Rostworowski – historyk, redaktor naczelny Polskiego Słownika Biograficznego; Piotr Rostworowski – benedyktyn, tłumacz „Pieśni nad pieśniami” w Biblii Tysiąclecia.

Wernisaż wystawy odbył się 27 lutego w siedleckim Muzeum Regionalnym. O wkładzie rodziny w polską kulturę opowiedział autor prezentacji Stanisław Jan Rostworowski, dziennikarz, publicysta i katolicki działacz społeczny. Ekspozycję można oglądać do 12 kwietnia.

MD