Aktualności
Wyraź opinię o S17

Wyraź opinię o S17

Do 10 września można zapoznawać się z koncepcją programową przyszłej drogi ekspresowej S17 od Garwolina do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego.

Jak poinformował mazowiecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rozpoczęły się właśnie działania informacyjno-konsultacyjne, podczas których w siedzibach gmin Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów można zapoznać się z dokumentacją drogi oraz zgłaszać swoje opinie i uwagi.

Opracowywana koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej jest jednym z elementów przygotowań do realizacji inwestycji. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg w trybie projektuj i buduj. Oznacza to, że przyszły wykonawca inwestycji najpierw opracuje projekt budowlany i wykonawczy, uzyska wymagane decyzje i zezwolenia, a następnie wybuduje drogę ekspresową. Planowana S17 pomiędzy Garwolinem a granicą województw mazowieckiego i lubelskiego na znacznej długości pokrywa się z istniejącym przebiegiem trasy krajowej nr 17, omijając miejscowości: Gończyce, Trojanów oraz Żabianka.

Na odcinku o długości 24,7 km zaplanowano trzy bezkolizyjne węzły drogowe – Górzno, Gończyce i Trojanów – umożliwiające wjazd na drogę ekspresową. Przewidziano także obsługę ruchu lokalnego między węzłami (bezkolizyjne przejazdy drogowe, drogi dojazdowe), obsługę ruchu komunikacji zbiorowej wraz z przystankami, bezkolizyjny ruch pieszych (kładki dla pieszych) oraz rowerowy, wybudowanie miejsc obsługi podróżnych (MOP), Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) przy węźle Górzno oraz urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi.

W trakcie działań informacyjno-konsultacyjnych zaplanowano spotkania w siedzibach gmin, gdzie projektanci przedstawią proponowane rozwiązania i wspólnie z pracownikami GDDKiA będą odpowiadać na pytania zainteresowanych.

Wnioski, uwagi i problemy będzie można składać poprzez wpisanie się do specjalnych zeszytów, które zostaną wyłożone w urzędach lub poprzez wypełnienie formularza wniosku. Może on zostać przekazany w trakcie prowadzonych działań informacyjno-konsultacyjnych lub w późniejszym czasie przesłany na adres: Sudop Polska, ul. Tamka 16/11, 00-349 Warszawa lub sekretariat@sudop.pl.

 


 

Terminy i miejsca spotkań

– 3 września, 9.00, urząd gminy w Górznie – mieszkańcy gmin Garwolin i Górzno

– 4 września, 9.00, urząd gminy w Sobolewie – mieszkańcy gminy Sobolew

– 4 września, 13.00, urząd gminy w Trojanowie – mieszkańcy gminy Trojanów

MD