Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Wyruszyli do Matki

Każdego roku, o tej samej porze tysiące pielgrzymów przemierzają setki kilometrów - w słońcu i deszczu, przy modlitwie, śpiewie czy w skupieniu - by pomodlić się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Tym razem pątnicy wędrują pod hasłem: Błogosławieni miłosierni.

Pątnicy z włodawskiej 17 grupy wyruszyli na szlak 31 lipca. Dzień rozpoczęli od Mszy św. odprawionej o 7.00 w kościele ojców paulinów. Eucharystię koncelebrował ks. Piotr Wojdat - kierownik pielgrzymki podlaskiej, o. Dariusz Cichor - przeor klasztoru ojców paulinów we Włodawie i o. Wojciech Ciecióra OSPPE - przewodnik grupy 17.

Pierwszego dnia, po przejściu 29 km, pielgrzymi dotarli na nocleg do Krzywowierzby. W poniedziałek, 1 sierpnia, na trasie do Parczewa pokonali 24 km. W kolejnych dniach przystankami będą m.in.: Tarkawica, Przytoczno, Jeziorzany, Żyrzyn, Puławy, Łagów, Ciepielów, Jasieniec Iłżecki, Suchedniów, Kostomłoty, Mirów. Część pielgrzymów dołączy do grupy po powrocie ze Światowych Dni Młodzieży.

Włodawscy pielgrzymi przejdą ponad 400 km. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie udział w uroczystości Wniebowzięcia NMP na Jasnej Górze.

Biała Podlaska

Bialska grupa wyruszyła na szlak 1 sierpnia spod kościoła św. Anny. Dwutygodniowa wędrówka na Jasną Górę rozpoczęła się Eucharystią o 6.00, odprawianą przez biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej Piotra Sawczuka. W homilii biskup zwrócił uwagę pielgrzymów na intencje, z którymi podążają do Pani Jasnogórskiej. – Wyruszacie w drogę, niosąc w sercu wiele różnych intencji: duchowych i materialnych – mówił biskup. – Myślicie o sobie, ale może myślicie też o swoich bliskich. Dla nich chcecie wybłagać przez ręce Maryi potrzebne łaski. Niech ta wiara oparta na Ewangelii prowadzi was do codziennego życia, do tego życia, w którym mamy sobie nawzajem świadczyć miłosierdzie – dodał. Z kolei ks. P. Wojdat mówił o trudzie pielgrzymowania. – Najtrudniejsza jest decyzja, żeby wyruszyć. Jeżeli nie ma we mnie odwagi, to nie ma szans, żebym doszedł. Wspólnota też niesie człowieka. Kiedy patrzę na brata i siostrę, którzy idą obok mnie, to widzę człowieka, który też jest zmęczony. Jednak jest świadomość, że ktoś, kto jest obok, pomoże mi – podkreślił kierownik PPP na Jasną Górę.

Ci, którzy nie mogli wybrać się do Częstochowy, mają okazję do uczestnictwa w pielgrzymce duchowej. Codziennie przez dwa tygodnie, o 20.00, w parafii NWP w Białej Podlaskiej będzie odbywać się Msza św., zaś po niej krótkie rozważania, modlitwy oraz Apel Jasnogórski.

Siedlce

Pątnicy z Siedlec dwutygodniowe pielgrzymowanie rozpoczęli 2 sierpnia od Mszy św. w katedrze sprawowanej pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy. W homilii pasterz diecezji siedleckiej nawiązał do zakończonych niedawno ŚDM. – Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to wszystko, co udało nam się przeżyć zarówno w naszej diecezji, jak i Krakowie. Dziękujemy Bogu za młodych ludzi, którzy przyjechali do nas z całego świata, aby dzielić się z nami swoją wiarą w Jezusa i płynącą z niej radością – powiedział bp K. Gurda. Pielgrzymów prosił m.in. o modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. – Będziemy podążać do Maryi, Matki Jezusa, naszej Matki, którą w ostatnich dniach nawiedził także Ojciec Święty Franciszek, ofiarując jej złotą różę. Zaniesiemy do Boga przez Jej wstawiennictwo nasze prośby i intencje. Będą one dotyczyć nas samych, naszych bliskich, naszych parafii. Wszyscy, którzy wyruszamy na pątniczy szlak, niesiemy nadzieję, że Pan, dzięki wstawiennictwu naszej Matki i Królowej, pokaże nam swoje miłosierdzie i przyjdzie nam z pomocą – podkreślił biskup.

Odniósł się także do hasła tegorocznej pielgrzymki. – Prawda o Bożym miłosierdziu będzie towarzyszyć naszym pątnikom w dniach pielgrzymowania. Ta prawda jest nam bardzo bliska i znana. Miłosierdzie Boga wyraża się w przywróceniu człowieka do poprzedniego dobrego, ale utraconego stanu. Utraconego przez zło, przez grzech. Tego przywrócenia może dokonać tylko Bóg – zwrócił uwagę biskup. Odniósł się także do słów papieża Franciszka o przekazywaniu wiary żywej z pokolenia na pokolenie. – Dobrze, że w naszych grupach pielgrzymkowych mamy zarówno młodzież, jak i pokolenie ich rodziców, dziadków. Pielgrzymka daje możliwość przekazu wiary, umocnienia w wierze, możliwość odnalezienia wiary utraconej – zwrócił uwagę bp K. Gurda.

Apelował, aby podczas pielgrzymki prosić o dar wiary. – Niech się to wyrazi w odnowieniu naszego myślenia o nas samych, o rodzinie, wychowaniu nowego pokolenia, w odpowiedzialności za nasze życie, parafie, diecezję. W tym pielgrzymowaniu zawsze towarzyszy nam Matka Jezusa, Matka miłosierdzia, która uwierzyła i w każdej sytuacji swego życia trwała przy swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Niech Maryja mówi Jezusowi w czasie tego pielgrzymowania, czego nam potrzeba. Obyśmy powrócili z tego szlaku jako ludzie nowi. Oby Pan odnowił nasze życie – podsumował ordynariusz.

Po zakończonej Eucharystii pątnicy wyruszyli na szlak. Pielgrzymów z katedry siedleckiej odprowadzili: bp Kazimierz Gurda, bp Piotr Sawczuk, proboszczowie siedleckich parafii oraz władze miasta.

JS/SŚ/HAH