Aktualności
Wystarczy pomysł

Wystarczy pomysł

Masz mnóstwo pomysłów, chcesz coś zrobić dla swojej miejscowości? Teraz możesz zdobyć na to środki!

14 lipca ruszył nowy program „FIO-Mazowsze Lokalnie”. Skierowany jest on do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz samopomocowych. Co można zyskać? 5 tys. zł na działania lokalne lub rozwój organizacji. W latach 2014-2016 na ten cel zostanie przeznaczonych aż 2,1 mln zł. Ambasadorzy pomogą Podczas spotkania z ambasadorami programu, które odbyło się 9 lipca w siedzibie Fundacji Fundusz Współpracy, przedstawiono założenia projektu. Sami ambasadorzy będą pełnić funkcję reprezentacyjną programu. Do ich zadań należy więc przede wszystkim upowszechnianie informacji o konkursie, dystrybucja materiałów promocyjnych, a także kontakty z osobami chcącymi skorzystać z grantów. Ambasadorzy mają również czynny udział w zarządzaniu programem, wpływ na kształt poszczególnych konkursów. Będą też szkolić wnioskodawców oraz oceniać wnioski pod kątem merytorycznym. W naszym regionie mamy aż dwóch ambasadorów programu: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (miasto Siedlce oraz powiaty: łosicki, sokołowski, węgrowski) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej obejmująca zasięgiem powiat siedlecki. Z ramienia tych organizacji osobą do kontaktu jest Hubert Pasiak. Już ruszył! Start pierwszego konkursu w ramach „FIO-Mazowsze Lokalnie” ruszył 15 lipca. Termin składania wniosków upływa 12 sierpnia. Więcej szczegółów na www.mazowszelokalnie.pl oraz na www.facebook.com/mazowszelokalnie. Założenia nowego programu to dotarcie do osób będących najbliżej lokalnych społeczności, poprzez tych, którzy znają ich potrzeby najlepiej. Wśród tych osób są przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, bibliotek i ośrodków pomocy społecznej z terenu całego Mazowsza. Dzięki ich doświadczeniu i wiedzy oraz celom, jakie sobie stawiają, pieniądze mają szansę w rzeczywisty sposób zmieniać nasze małe ojczyzny.

JAG