Aktualności
Wystawa książek o powstaniu

Wystawa książek o powstaniu

W bibliotece szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie prezentowana jest wystawa książek poświęcona 150 rocznicy powstania styczniowego.

Ekspozycja zawiera publikacje historyczne, m.in. Stanisława Strumpha Wojtkiewicza „Powstanie styczniowe”, Zbigniewa Ćwieka „Przywódcy powstania styczniowego”, Bogusława Polaka „Wielkopolanie w powstaniu styczniowym 1863-1864”, Stanisława Myśliborskiego-Wołowskiego „Rejencja bydgoska a powstanie styczniowe”, Stefana Kieniewicza, Andrzeja Zahorskiego, Władysława Zajewskiego „Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe”. Nie zapomniano także o pozycjach z zakresu literatury pięknej, jak „Wierna rzeka” Stefana Żeromskiego, czy „Gloria victis” i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Na wystawie zaprezentowano też pracę literacko-historyczną pt. „Mój przodek powstaniec”. Jej autorką jest uczennica klasy I Wiktoria Mazurek, która opowiada o udziale w powstaniu pradziadka Stanisława Smolarczyka pochodzącego z okolic Puszczy Kozienickiej. Licealistka jest laureatką

Lubelskiego Konkursu Literacko-Historycznego pn. „Mój przodek powstaniec”.

JS