Kultura
Wytańczyli i wyśpiewali sukces

Wytańczyli i wyśpiewali sukces

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Ryki, działający przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, powstał w 1968 r. Dziś z powodzeniem reprezentuje miasto także poza granicami naszego kraju.

Ponad 40 lat temu, kiedy to grupa powstawała, nikt nie przypuszczał, że z małej grupki młodzieży wyrośnie zespół, który dziś liczy prawie 150 młodych artystów pracujących w kilku grupach tanecznych i wokalnych – przyznają opiekunowie DZTL. Zespół, którego wszyscy tancerze, soliści oraz nauczycielska kapela pochodzą z miejscowego ZSO, założył Jan Rogala. Obecnie grupą opiekuje się Małgorzata Franczak, a kierownictwo muzyczne sprawuje Krzysztof Piątek.

– Obecnie w DZTL działają cztery, wiekowo dobrane, grupy taneczne, zespół solistek oraz kapela ludowa „Rykowiacy” – wyjaśnia M. Franczak. Załoga „Ryk”, mimo iż liczy wiele osób, jest bardzo zżyta i doskonale ze sobą współpracuje. Dobre efekty współdziałania zauważalne są nie tylko w licznych tytułach i nagrodach, jakie zdobywa grupa, ale również w niezwykłej, rodzinnej atmosferze panującej podczas prób i wspólnych wyjazdów.

Do sukcesów zaliczyć można m.in. zajęcie czołowego miejsca podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotyczno-Ludowej i Tańca Ludowego w Warce (w 2007 r. i 2008 r.), udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego we Włodawie, występ na Festiwalu Folklorystycznym w Medzilaborciach na Słowacji czy ostatnio – w międzywojewódzkim festiwalu w Przemyślu. To jednak nie koniec, bowiem od 1993 r. DZTL „Ryki” jest członkiem Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF). Grupa poszczycić się może również udziałem w wielu charytatywnych przedsięwzięciach, takich jak koncerty na rzecz powodzian czy występy w ramach inicjatyw Dzieci-Dzieciom. 

Podtrzymali tytuł

Pod koniec kwietnia rycka grupa, nie po raz pierwszy zresztą, prezentowała się podczas Międzywojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg” w Przemyślu. Wówczas to swój dorobek artystyczny przedstawiło 14 zespołów z trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Grupa z Ryk wystawiła suitę tańców śląskich oraz tańców górali żywieckich. Występ uczniów ZSO oceniono bardzo wysoko i po raz kolejny (rok temu grupa zajęła również I miejsce), przyznano zaszczytną, najwyższą pozycję, wyróżniając zespół spośród innych znanych polskich grup tanecznych.

Jury doceniając pracę i zaangażowanie tych, którzy swoją działalnością krzewią rodzimą kulturę, wysoko oceniło „czystość” wykonania pieśni i tańców oraz doskonale dobrane stroje i kostiumy, o których estetykę dba Ewa Domarecka i Małgorzata Franczak.

– Radość, wzruszenie i łzy szczęścia nie miały końca – wspominają członkowie DZTL. – Jestem bardzo dumna z „moich” dzieci, z tego, że kolejny raz stanęły na wysokości postawionego przed nimi zadania. Dużo trudniej obronić przecież już zdobyty tytuł, niż walczyć o niego pierwszy raz – podkreśla M. Franczak.

Zespołowa rodzina

– W repertuarze DZTL „Ryki” znajdują się polskie tańce narodowe (takie jak: kujawiak, oberek, krakowiak) oraz tańce regionalne (tańce lubelskie, rzeszowskie, sądeckie, kurpiowskie, wielkopolskie, śląskie czy górali żywieckich). W wykonaniu solistek i kapeli można natomiast usłyszeć wiele przyśpiewek i melodii z różnych stron Polski – wyjaśnia kierownik zespołu.

Co zdecydowało o powodzeniu grupy? – Na nasz sukces składa się wiele czynników. Najważniejszym jest ciężka i systematyczna praca. Uczniowie poświęcają bowiem wiele godzin na próby i ćwiczenia. Przed różnymi koncertami i wyjazdami spotykają się na dodatkowych warsztatach, poświęcając swój wolny czas – tłumaczy M. Franczak, dodając: – Myślę jednak, że kluczowa była w ogóle chęć działania moich podopiecznych w zespole. Bez nich nie byłoby przecież grupy. Zjednoczone siły natomiast nie tylko przyczyniają się do zdobywania przez grupę sukcesów, ale także korzystnie wpływają na relacje między całą społecznością szkolną. Bez obaw mogę więc powiedzieć, że tworzymy fajną, zespołową rodzinę.


3 PYTANIA

Małgorzata Franczak – kierownik DZTL „Ryki”

Zespół zdobywa sukcesy nie tylko w kraju…

Owszem, DZTL za swoją działalność otrzymał już szereg licznych nagród i wyróżnień. Koncertował w wielu miejscach w Polsce, ale swoim barwnym tańcem i śpiewem rozsławia piękno polskiej kultury także poza granicami kraju. Grupa uczestniczyła w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych na Węgrzech, Ukrainie, w Bułgarii, Turcji, Syrii, Czechach, Białorusi, Słowacji i Grecji. 

Wspólne wyjazdy z pewnością integrują grupę.

Niewątpliwie. Dzięki możliwości bycia razem podczas różnego rodzaju przeglądów i innych spotkań mamy możliwość nie tylko „podejrzeć” działalność innych zespołów, porównać swoje dokonania z innymi i niejednokrotnie mierzyć się z najlepszymi. Mamy bowiem także sposobność ku temu, by poznać bliżej siebie nawzajem oraz członków innych grup. Nasi tancerze mogą również wysłuchać ekspertów oglądających i oceniających ich działalność, a oceny te są dla nas kluczowe, bo wskazują nam, co należy jeszcze poprawić i udoskonalić.

Jakie są plany?

Zadania, jakie czekają nas w niedalekiej przyszłości, są już sprecyzowane. W czerwcu wybieramy się na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny do Hiszpanii, zaś we wrześniu z kolejną grupą do Grecji. Tego typu wyjazdy często są jedyną okazją dla dzieci, by mogły gdziekolwiek pojechać. Mam więc nadzieję, że wszelkie nasze zamierzenia i cele uda się zrealizować.

GU