Diecezja
Źródło: XMCH
Źródło: XMCH

Wyzwolenie z rutyny

We wtorek, 26 lutego, w Siedlcach odbył się diecezjalny dzień skupienia organistów i muzyków kościelnych. Skupieniu przewodniczył biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, a wzięło w nim udział ponad 100 osób.

W katechezie do organistów bp Kiernikowski mówił o właściwym przeżywaniu Wielkiego Postu oraz przygotowaniu do Świąt Paschalnych.

– Ktoś inny w nas zwycięża, to Pan odnosi zwycięstwo, a nie my – nauczał. – My jako wspólnota Kościoła mamy w sobie sporo mentalności niewolniczej, która jest pod władzą faraona. To musi ulec przemianie. Mentalność faraona – „stary człowiek” musi być zatopiony, aby moja część przegrała, a wygrała ta, która jest zakorzeniona w Panu – kontynuował biskup.

– Trzeba być nieustannie wrażliwym na liturgię, aby nie ogarnęła nas rutyna w jej przygotowaniu oraz sprawowaniu. Trzeba prosić Pana, aby nas z tej rutyny wyzwalał – zachęcał ordynariusz siedlecki.

Dać się poprowadzić

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia w katedrze siedleckiej pod przewodnictwem pasterza diecezji. – Przeżywamy w tej chwili czas stosowny, w którym Bóg do nas mówi i nas kształtuje – mówił w homilii biskup. – Prorok Izajasz mówi: „Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie” – przedziwny to spór, w którym człowiek, pomimo swoich słabości i grzechów, może wyjść przemieniony. Ten spór z Bogiem dotyczy pierwszego miejsca w moim życiu – czy moje „ja” uzna Boga jako swojego Pana, przyznając Mu pierwszeństwo. My kurczowo trzymamy się swojej woli, swojego pomysłu na życie. Dlatego potrzeba tego sporu, zderzania, potrzeba Paschy. Jezus w Ewangelii mówi, jak to powinno się stać wśród tych, którzy wierzą w Niego: „Jest jeden Pan, jest jeden Mistrz, jest jeden Ojciec, a wy jesteście braćmi”. Istnieje w nas konieczność doświadczenia wspólnoty, a ta jest możliwe tylko dzięki Duchowi Jezusa. On usposabia nas na wzór Jezusa, który pozwolił wyrwać swoje „ja” z ludzkiej egzystencji. Prośmy, abyśmy w tej liturgii chcieli być ulegli i do Niego podobni. To On zaprasza nas, abyśmy słuchając słowa, byli ludźmi „powolnymi” i dali się poprowadzić – nauczał pasterz Kościoła siedleckiego.

Grupa synodalna powołana

Na zakończenie Eucharystii bp Kiernikowski wręczył dyplom Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w specjalności kantor, który otrzymała Agnieszka Łukasik z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.

W programie diecezjalnego dnia skupienia organistów i muzyków kościelnych przewidziano m.in. wykład dra Michała Sławeckiego z UKSW na temat śpiewu gregoriańskiego w liturgii, powołanie ponadparafialnej grupy synodalnej oraz warsztaty dla dyrygentów dotyczące repertuaru chorałowego na Diecezjalnym Festiwalu Muzyki Liturgicznej. Uwzględniono również czas na indywidualną spowiedź i wymianę doświadczeń.

Dzień skupienia został zorganizowany przez Diecezjalną Komisję ds. Muzyki Kościelnej.

ks. Michał Chromiński