Aktualności
Wzbogacić wiedzę religijną i historyczną

Wzbogacić wiedzę religijną i historyczną

Od 2 do 9 października będą trwały w mieście obchody związane z 1050 rocznicą chrztu Polski. Zwieńczy je uroczysta Eucharystia sprawowana przez wywodzącego się z Radzynia abp. Andrzeja Dzięgę oraz bp. Kazimierza Gurdę.

W połowie maja z inicjatywy starosty radzyńskiego Lucjana Kotwicy został utworzony Społeczny Komitetu Obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski w Radzyniu Podlaskim. Zaproszenie do pracy w komitecie przyjął burmistrz Radzynia Jerzy Rebek, wójt gminy Wiesław Mazurek, dyrektorzy szkół, Radzyński Ośrodek Kultury oraz duszpasterze.

Na spotkaniu organizacyjnym ustalono, że główne obchody potrwają tydzień, od 2 do 9 października, i zostana poprowadzone w dwóch nurtach. Pierwszy z nich to historyczny, którego elementami będą: rekonstrukcja chrztu Polski w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej, sesja naukowa; konkursy dla dzieci i młodzieży z wiedzy historycznej, konkurs recytatorski, wokalny, plastyczny oraz gra terenowa. Religijnym nurtem będzie uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i osobisty wybór Jezusa przy chrzcielnicy w najstarszym radzyńskim kościele.

Jubileusz 1050 rocznicy chrztu wieńczyć będzie Eucharystia sprawowana w sanktuarium pod przewodnictwem metropolity szczecińsko-kamieńskiego abp. Andrzeja Dzięgi i bp. siedleckiego Kazimierza Gurdy. Poprzedzi ją wernisaż wystawy fotograficznej „Ksiądz abp Andrzej Dzięga – radzynianin wśród radzynian”, która zaprezentowana zostanie w sanktuarium MBNP.

Społeczny Komitetu Obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski natchnienie czerpał ze słów kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Jedno było źródło, z którego wszyscy wzięliśmy. Jedno było źródło na Kalwarii, które z woli Chrystusa spłynęło w chrzcie na wszystkie narody. Jedno też było źródło przed tysiącem lat na polskiej ziemi, które się tak wspaniale rozszerzyło, iż użyźnia cala ojczystą ziemię po dziś dzień”.

Organizatorzy wyrażają przekonanie, że świętowanie jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski wzbogaci naszą wiedzę historyczną, religijną i moralną wrażliwość.

MAKO