Diecezja
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Wzorce, które nie giną

23 września parafia św. Stanisława Kostki w Wólce Dobryńskiej przeżywała uroczystości odpustowe ku czci swojego patrona. Obchody połączono ze wspomnieniem śp. ks. kan. Jana Czapskiego.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. kan. Sławomir Kapitan, dyrektor Katolickiego Radia Podlasie. W kazaniu zastanawiał się nad tym, dlaczego młodzi ludzie negują ideały swoich rodziców. Dla starszych pokoleń wzorcami byli ludzie, którzy poświęcali, a nawet oddawali swoje życie za wiarę, ojczyznę i w obronie wyższych wartości.

Dawać przykład

Dziś młodzież wzoruje się na gwiazdach z show biznesu, które tak naprawdę nie mają niczego mądrego do zaproponowania. Prawdą jest, że pamięć o współczesnych idolach zaginie. Historia przechowa losy tych, którzy byli tego warci. Tak się stało m.in. ze św. Stanisławem Kostką i z bł. Anicetem Hryciukiem, jednym z pratulińskich męczenników.

– To ważne, abyśmy dzisiaj młodemu pokoleniu umieli dawać dobre wzorce do naśladowania. Najlepszymi i najważniejszymi są rodzice, którzy mają dawać przykład swojej pobożności, uczciwości i pracowitości. Najlepszy sposób wychowania to swój własny przykład. Pokazujmy, jak żyć następnemu pokoleniu, mimo że oni dziś się buntują i mówią nieco inaczej. Przyjdzie taki moment, że powrócą do tego, co jest najważniejsze – głosił. ks. S. Kapitan.

Pokolenie ks. Jana

Po Mszy św. nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświecenie tablicy upamiętniającej śp. ks. kan. Jana Czapskiego, wcześniejszego proboszcza Wólki Dobryńskiej i budowniczego obecnego kościoła. Odsłonięcia dokonał brat zmarłego przed rokiem kapłana. Po odczytaniu życiorysu ks. kanonika nastąpił bardzo wzruszający moment. Pod tablicą kwiaty złożyły dzieci, które zostały ochrzczone przez ks. Jana. Czerwone róże składali przedstawiciele poszczególnych roczników, od tych najmłodszych po najstarszych. Zmarły kapłan pracował w tej parafii przez 17 lat.

Ważnym punktem było też poświęcenie i oddanie do użytku placu przed kościołem. Udało się go zmodernizować dzięki unijnej dotacji. Przy świątyni stanęła również ściana z tablicami, na których wypisano imiona i nazwiska wcześniejszych proboszczów i historię starego drewnianego kościoła. Zarys dawnej świątyni wyłożono granitową kostką, a na kamieniach z jej fundamentów postawiono figurę patrona parafii. Tego dnia oficjalnie oddano do użytku także Wiejskie Centrum Aktywności Społecznej. Tak nazwano salę na plebanii, która ma służyć wszystkim mieszkańcom Wólki Dobryńskiej. Dziś korzysta z niej parafialna schola i młodzież, która uczy się grać na gitarze i keybordzie.

Agnieszka Wawryniuk