Aktualności
Wzrastanie w PCK

Wzrastanie w PCK

Uczniowie z koła PCK działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie zostali wytypowani przez Polski Czerwony Krzyż do przeprowadzenia festynu wolontariatu w ramach ogólnopolskiego projektu pn. Wzrastanie.

Na organizację festynu, który odbędzie się pod koniec września, przeznaczone zostaną pieniądze (3,5 tys. zł), jakie w formie nagrody otrzymało włodawskie koło.

Celem projektu „Wzrastanie” jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność wolontariacką w środowisku lokalnym. Z grupą 23 uczniów z SOS-W współpracowali nauczyciele: Marta Uźniak i Artur Mierzwa, opiekunowie szkolnego koła PCK, z pomocą Magdaleny Gryglickiej, kierownik biura PCK we Włodawie. – Uczniowie stanowili silną, kreatywną drużynę, która systematycznie pracowała cały rok i osiągnęła wielki sukces – mówi M. Uźniak. – Podjęli się wielu działań, niosąc pomoc swoim rówieśnikom oraz seniorom, byli uczestnikami wszystkich akcji i zbiórek organizowanych przez zarząd rejonowy PCK. Wykazali się empatią i bezinteresownie nieśli pomoc innym. Wolontariat jest dla dzieci i młodzieży istotną szansą rozwoju osobistego, daje możliwość nabywania kompetencji indywidualnych, społecznych i zawodowych – zaznacza.

Aktywność uczniów była oceniana na portalu społecznościowym PCK www.wzrastaniepck.pl. Każdy uczestnik programu miał założony swój własny profil, na którym zbierał punkty za wykonanie określonych zadań. Za swoją aktywność najwięcej zdobyła ich Patrycja Iwaniuk, druga była Milena Litomska. Część członków koła PCK promowała akcję oddawania krwi; honorowym krwiodawcą został Sylwester Mitrut, który oddał krew czterokrotnie, a podczas spotkań opowiadał kolegom i koleżankom o idei krwiodawstwa.

JS