Region
Wzrost bezrobocia

Wzrost bezrobocia

Coraz więcej bezrobotnych, coraz mniej ofert zatrudnienia - tak wygląda rzeczywistość łosickiego rynku pracy. Powoli także u nas daje znać o sobie kryzys gospodarczy.

Recesja dotknęła lokalnego rynku pracy. Nikt już w to nie wątpi. Bezrobotnych przybywa, a ofert pracy jest coraz mniej.

– Dwa aspekty dowodzą, że skutki kryzysu gospodarczego odczuwa i powiat łosicki. Po pierwsze przybywa rejestrujących się w urzędzie w porównaniu do roku poprzedniego. Po drugie, mniej bezrobotnych podejmuje pracę – mówi Elżbieta Roszczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach. – Prognozy na 2009 r. już od dłuższego czasu nie są optymistyczne. Analitycy przewidują zauważalny spadek zatrudnienia na naszym terenie – dodaje dyrektor.

Na koniec marca w PUP w rejestrze bezrobotnych pozostawało 1.766 osób – o 152 więcej niż pod koniec grudnia 2008 r. Bezrobocie, choć w niewielkim stopniu, wzrasta już od maja ubiegłego roku, kiedy to było zarejestrowanych 1.571 osób. Najbardziej skoczyło w grudniu 2008 r. – o 67 osób i marcu tego roku – o 51 osób.

W Łosicach spada również liczba ofert pracy. Jeszcze w sierpniu ubiegłego roku zgłoszono 152 oferty, w grudniu już tylko 68 (w tym 60 – pracy subsydiowanej), a w marcu – 147 (134 – pracy subsydiowanej i 108 – staże pracy).

Wysokie bezrobocie notowane jest również w powiecie. Bezrobotni mieszkańcy wsi to grupa 1.319 osób. Największą ich liczbę zarejestrowano w gminie Platerów – 306, Sarnaki – 268 i Stara Kornica – 271. Najmniej w gminie Olszanka – 117 i Huszlew – 129. W mieście Łosice zarejestrowano 447 bezrobotnych, a w gminie – 228. Wysokie bezrobocie notowane na wsi to głównie efekt braku pozarolniczych miejsc pracy na tych obszarach. Wśród zarejestrowanych w powiecie łosickim 55% stanowią kobiety. Tylko 190 bezrobotnym przysługuje prawo do zasiłku. Duże trudności w znalezieniu zatrudnienia mają osoby w wieku powyżej 50 lat oraz bez doświadczenia zawodowego. Jednocześnie notowane jest wysokie bezrobocie wśród młodzieży.

– Spadek zgłaszanej przez pracodawców liczby ofert pracy świadczy o dużej rozwadze, odpowiedzialności i zaradności ze strony pracodawców, którzy, odczuwając pierwsze symptomy kryzysu, zaczęli mu przeciwdziałać. Nie tworząc dodatkowych miejsc pracy, obniżają koszty prowadzenia swojej działalności – tłumaczy E. Roszczak. Zapytana, na jaką pomoc mogą liczyć osoby, które straciły pracę, podkreśla, że gama możliwości pomocy jest bardzo szeroka. – Poczynając od wypłaty świadczeń, poprzez usługi pośrednictwa pracy, zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia, organizacji szkoleń. Możemy też dofinansowywać wyposażenia nowego miejsca pracy czy też podjęcia działalności gospodarczej – wylicza. I zapewnia, że osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy mogą liczyć na staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz prace społecznie-użyteczne.

Prawie milion zł więcej niż w zeszłym roku otrzymał łosicki PUP na zwalczanie bezrobocia. W sumie to ponad 7,5 mln zł (2008 r. 6,5 mln zł.). Środki zostaną przeznaczone na finansowanie staży zawodowych, szkoleń, prace interwencyjne i dotacje na zakładanie działalności gospodarczej. Urząd wystąpił już też o dodatkowe pieniądze na zwalczanie bezrobocia.

Tadeusz Nieścioruk