Kościół
Źródło: PIXABAY
Źródło: PIXABAY

Wzrost daje Pan Bóg

„Prawdą jest Chrystus. On człowieka prowadzi” - przypomniał ks. prof. Bogusław Drożdż podczas debaty online „Niebezpieczeństwo laicyzmu polskiego społeczeństwa”.

Temat laicyzmu nie jest nowy - zauważył tytułem wprowadzenia do dyskusji. Redaktor naczelny kwartalnika „Społeczeństwo” pokusił się przy tym o definicję laicyzacji: to walka światów sprowadzana do odpowiedzi na pytanie: zdążamy w kierunku Pana Boga czy próbujemy uporządkować świat według zasad zamkniętych w doczesności? Uczestnikami spotkania online zorganizowanego 25 stycznia przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” byli także: prof. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, autor popularnych książek „Chrystofobia” i „Christianitas”, oraz prof. Mieczysław Ryba - wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Debatę moderował Marcin Sułek kierujący regionem lubelsko- rzeszowskim stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Refleksję nad niebezpieczeństwem laicyzmu polskiego społeczeństwa poprzedził wątek dechrystianizacji. Czy po 1055 latach od wprowadzenia chrześcijaństwa w Polsce mamy do czynienia z apostazją moralną dziedzictwa chrześcijańskiego? I czy grozi nam dechrystianizacja jako element laicyzacji? Na pytanie prowadzącego G. Kucharczyk dał krótką odpowiedź: – Tak.

Nawiązał przy tym do protestów ulicznych po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, określając je mianem brutalnej lekcji poglądowej uczącej, że nic nie jest dane raz na zawsze. – Wiele krajów, które uchodziły za katolickie, na czele z pierworodną córą Kościoła, czyli Francją, przeszły drogę laicyzacji – przez jej natężenie – aż po dechrystianizację – tłumaczył.

Profesor specjalizujący się w historii myśli politycznej XIX i XX w. odniósł się także do słów Jana Pawła II sprzed 30 lat, że przed Europą, a więc i Polską, są dwie wizje wolności: wolności, do której wyswobodził nas Chrystus i wolności od Chrystusa. – W innym miejscu Ojciec Święty mówił, że żyjemy w czasach, kiedy próbuje się wziąć Chrystusa, będącego sprawcą ducha europejskiego, w nawias albo wręcz postawić Go poza nawiasem – dzielił się własną definicją laicyzmu. ...

AW

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł