Aktualności
Z akcentem na profilaktykę

Z akcentem na profilaktykę

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubartowskiego, parczewskiego, bialskiego, włodawskiego i ryckiego przystąpią do zmagań na temat zdrowia psychicznego.

Olimpiada ma charakter konkursu z nagrodami i składać się będzie z trzech etapów. W piątek 21 września w szkołach przeprowadzone zostaną testy kwalifikujące do etapów powiatowych. Te odbędą się 28 września. Z każdego z powiatów wyłonionych zostanie trzech najlepszych uczniów. Następnie 10 października, w Dniu Ochrony Zdrowia Psychicznego, odbędzie się finał regionalny dla 15 laureatów etapów powiatowych. Zakończenie olimpiady będzie miało miejsce w starostwie powiatowym we Włodawie.

Celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego i radzenia sobie z kryzysem, a także wzrost świadomości na temat zaburzeń psychicznych.

Organizatorem wydarzenia jest starostwo powiatowe oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie. – W tej edycji olimpiady kładziemy nacisk na profilaktykę. Chcielibyśmy, aby młodzież zdobyła wiedzę praktyczną – mówi Justyna Torbicz z PPP. I dodaje: – W tym roku opieramy się na publikacjach, wydanych przez biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: „Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO” oraz „Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator dla chorujących, ich rodzin i przyjaciół”. Jako organizatorzy staramy się o pozyskanie indeksu na wydział pielęgniarstwa dla zwycięzców konkursu.

JS