Aktualności
Z Białej do Dęblina

Z Białej do Dęblina

Państwowa Szkoła Wyższa podpisała porozumienie dotyczące współpracy z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie.

Absolwenci PSW kierunku mechanika i budowa maszyn będą mogli kontynuować naukę na cywilnych studiach drugiego stopnia w WSOSP. Mają tam kształcić się na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Wiadomo też, że wybrani studenci PSW po pierwszym roku dziennego studiowania mechaniki i budowy maszyn będą mogli ubiegać się o przeniesienie na studia wojskowe lub cywilne na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Zapytanie o szczegóły współpracy wystosowaliśmy do przedstawicieli obu uczelni i jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 22 maja doszło natomiast do wizyty przedstawicieli WSOSP w bialskiej placówce. Dęblińska delegacja wylądowała na dawnym wojskowym lotnisku. Na jej czele stał rektor szkoły gen. Jan Rajchel. Goście zostali powitani przez rektora PSW prof. Józefa Bergiera. Obecni na lotnisku studenci i uczniowie szkół średnich mogli obejrzeć samoloty i śmigłowiec, którymi przyleciała delegacja. Druga część wizyty odbyła się w PSW, gdzie podczas spotkań z młodzieżą został zaprezentowany potencjał dydaktyczny oraz oferta edukacyjna obu uczelni.

AWAW