Diecezja
Źródło: AL
Źródło: AL

Z ciemności do światła

Z okazji święta diecezji wspólnota alumnów III roku siedleckiego seminarium duchownego przygotowała 27 października br. uroczystą akademię, na którą złożyły się referat oraz przedstawienie teatralne. Nawiązywały one treściowo do przeżywanego w Kościele Roku św. Pawła.

Referatu pt. „Osobowość św. Pawła” został przygotowany przez al. Arkadiusza Bylinkę. – Św. Paweł to postać niezwykła pod każdym względem. Naznaczył Kościół i świat swoją obecnością. Jest to również zwyczajny człowiek, który w pewnym momencie życia doświadczył działania Boga – od tego momentu wszystko w jego życiu uległo zmianom – mówił prelegent. Przypominał także słowa Apostoła Narodów, który w 1 Liście do Koryntian napisał: „Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział” (9, 22-23). – Z tych dwóch zdań wynika, że cała posługa Apostoła była podporządkowana temu, w co wierzył, bez rozdźwięków i chwiejności. Nie był skupiony na sobie i swoich potrzebach – bardziej niż o siebie zabiegał o dobro innych. Ta niezwykła świadomość obranego celu świadczy o spójnej osobowości Pawła, dzięki której zachował poczucie właściwego kierunku nawet w najcięższych sytuacjach. Dlatego też w obliczu zagrożenia śmiercią miał odwagę powiedzieć: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2 Tm 4, 7) – kontynuował prelegent.

Przedstawiony w referacie rys postaci Pawła Apostoła był wstępem do sztuki pt. „Z ciemności do światła”.  Została ona poświęcona tej wybitnej postaci i dziełu, z którego owoców Bóg pozwala korzystać także nam. Bóg przeprowadził Szawła z ciemności do światła. A Szaweł, obrany przez Boga za narzędzie Jego miłości, i nam świadczy o tym, że „…spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących” (1 Kor 1, 21).

Na premierze obecni byli przedstawicieli Kurii Siedleckiej, moderatorzy i profesorowie seminarium, uczestnicy pleneru malarskiego, zorganizowanego w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym, pracownicy i mieszkańcy Bursy św. Stanisława Kostki w Siedlcach oraz alumni Wyższego Seminarium Duchownego.

Alumni III roku oraz władze seminaryjne informują także, iż w listopadzie sztukę mogą obejrzeć wszyscy chętni z diecezji i zapraszają do jej zobaczenia. Ponadto dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzenia gmachu WSD. Zgłoszenia grup przyjmuje  al. Grzegorz Suwała, tel. 511 525 285 (po godz. 15.00). 


„Z ciemności do światła” – terminy

03. 11. – godz. 18.30
05. 11. – godz. 18.30
08. 11. – godz. 14.00
09. 11. – godz. 14.00
14. 11. – godz. 13.30,18.30
15. 11. – godz. 14.00
17. 11. – godz. 18.30
20. 11. – godz. 14.00
21. 11. – godz. 13.30
22. 11. – godz. 14.00
23. 11. – godz. 15.00
24. 11. – godz. 18.30
25. 11. – godz. 14.00

OBSADA:

Św. Paweł: Łukasz Wardak

Św. Łukasz: Grzegorz Suwała

Towarzysz św. Pawła/Grek1/Chrześcijanin 1: Adam Ślubowski

Ananiasz/Żołnierz rzymski: Mateusz Sołtys

Św. Szczepan/Teodozjusz/Neoniusz: Ireneusz Juśkiewicz

Barnaba: Paweł Bilski

Salatiel/Grek 2/Chrześcijanin 2: Adam Potapczuk

Dionizos/Żyd 1: Radosław Piotrowski

Gamaliel/Żyd 2/Filozof epikurejski/Żołnierz 1: Piotr Bancerz

Bar-Kochba/Mag żydowski/Dowódca żołnierzy: Michał Celej

Jakub Ezaw/Żyd 3: Wojciech Olędzki

Sergiusz Paulus: Paweł Adamus

Filozof stoicki/Żyd 4: Marek Strzeżysz

Żyd  5/Grek 3: Sławomir Gnyszka

Sylas: Marek Weresa

Tytus: Krystian Czerski

Szatan: Arkadiusz Śledź

Reżyseria: Grzegorz Suwała

Światło i muzyka: Krzysztof Zawadzki

(xaa)