Aktualności
Z folderem po kolędzie

Z folderem po kolędzie

Już po raz piąty Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej wydał folder kolędowy. Księża wręczą go każdej rodzinie podczas wizyty duszpasterskiej.

Jest to kolejny krok w przygotowaniu diecezjan do jubileuszu 200-lecia powstania diecezji siedleckiej. Tegoroczny folder zawiera obok życzeń świątecznych, słowo pasterskie biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego zachęcające diecezjan do udziału w pracach synodu.

„W niedzielę, 21 października, rozpoczęliśmy pracę synodalną w parafiach naszej diecezji. Przez najbliższy rok będziemy zgłębiać tematy związane z tajemnicą Kościoła. Posłużą temu: przeżywanie Eucharystii w tzw. niedziele synodalne, celebracje słowa Bożego i katechezy synodalne oraz prace zespołów synodalnych. Proszę Was o modlitwę za nasz synod i o aktywne włączenie się w pracę synodalną pod kierunkiem waszych duszpasterzy. Zrozumienie tajemnicy Kościoła jako wspólnoty ludzi, którzy stale nawracają się ku Chrystusowi, by żyć Jego życiem, nie jest dzisiaj rzeczą prostą. W naszej refleksji synodalnej musimy więc wspólnie zastanowić się, co to znaczy, że Kościół jest miejscem kształtowania i przekazu wiary? Czy nasz, a konkretnie mój, sposób rozumienia Kościoła jest taki, jakiego pragnął Jezus? Jeśli nie, to co należy zmienić? A jeśli tak, to dlaczego część ochrzczonych nie przywiązuje wagi i znaczenia do tego, co przekazuje im Kościół, a czasem niektóre prawdy wprost kwestionuje? Czy nie za mało pamiętamy o tym, że Kościół jest Ciałem Chrystusa, wspólnotą celebrującą misterium zbawienia, ludem pielgrzymującym? To prawda, że my wszyscy jako ludzie Kościoła popełniamy różne błędy, ale w tym naszym Kościele objawiona jest prawda i w nim dokonuje się nasze zbawienie. Może nadszedł czas rewizji mojego obrazu Kościoła i konkretnych sposobów urzeczywistniania się Kościoła w diecezji i parafii? Pierwszym i podstawowym zadaniem Kościoła jest jednoczyć człowieka z Bogiem. Wspólnota kościelna jest dla człowieka i świadczy o chwale Bożej. Mimo całego szeregu nieporozumień i uprzedzeń wobec Kościoła, to właśnie on jest największym obrońcą człowieka. Odkrywać tajemnicę Kościoła oznacza ostatecznie zgłębiać tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa i w jej świetle kształtować swoją wiarę i chrześcijańskie życie” – przypomina pasterz Kościoła siedleckiego.

W folderze znajduje się również krótka katecheza na temat sakramentu pokuty i pojednania, a także struktura jego celebracji. Folder ubogacają świadectwa osób, które dzielą się swoim przeżywaniem sakramentu pokuty. Na dwóch ostatnich stronach zamieszczono kalendarium ważniejszych wydarzeń duszpasterskich planowanych w 2013 r. oraz dane adresowe instytucji diecezjalnych. Folder kolędowy otrzyma każda rodzina podczas wizyty duszpasterskiej.

ks. Mateusz Czubak