Aktualności
Z historii miast i wsi

Z historii miast i wsi

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaprasza mieszkańców miasta i powiatu bialskiego do udziału w konkursie regionalnym „Znani i nieznani z Podlasia - biografie naszych babć i dziadków”.

Jest on adresowany zarówno do uczniów, jak też do dorosłych. Zadanie polega na napisaniu biografii mieszkańca Białej Podlaskiej albo innej miejscowości znajdującej się na terenie powiatu bialskiego, członka rodziny uczestnika konkursu lub innej osoby, której losy związane były z daną miejscowością. Udział w inicjatywie to doskonała okazja do rozwijania wiedzy o życiu mieszkańców miasta i regionu na podstawie wywiadów, wspomnień świadków, a także zdjęć i pamiątek zachowanych w rodzinnych i publicznych archiwach. Główną ideą konkursu jest zebranie wiadomości o losach znanych i nieznanych mieszkańców naszych miast i wsi, a także zarażenie młodych osób pasją dokumentowania lokalnych dziejów. Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie pokonkursowym. Można je nadsyłać do 31 marca 2023 r. Więcej szczegółów na: mbp.org.pl.

AWAW