Kultura
Źródło: WAJ
Źródło: WAJ

Z historycznym przesłaniem

W zabytkowym kościółku w Borowiu czynna jest wystawa poświęcona losom setek tysięcy Polaków i ich rodzin wywożonych z kraju w ramach represji i zsyłki do Związku Sowieckiego.

Wystawa przedstawia sowiecki aparat represji służący polityce wyniszczenia społeczeństwa polskiego po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. - historię deportacji ludności polskiej z terenu dawnego województwa białostockiego w głąb ZSRR, mechanizmy tworzenia list deportacyjnych, przebieg aresztowań, drogę i pobyt na zesłaniu.

– Kolejne części wystawy poświęcone są czterem deportacjom. Przedstawione zostały również losy represjonowanych, w tym losy dzieci polskich i żołnierzy armii polskiej utworzonej na mocy porozumienia Sikorski – Majski. Na wystawie zobrazowana została również repatriacja ludności polskiej z ZSRR – mówi Katarzyna Iwaniec, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

W borowieckim kościele zebrany zostały kopie dokumentów, map, fotografii, listów, przedmioty codziennego użytku oraz pamiątki przywiezione z Syberii i Kazachstanu, wykonane przez zesłańców. Archiwalia pochodzą ze zbiorów Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów oraz Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Ośrodka KARTA, Muzeum Historycznego w Białymstoku, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, jak również osób prywatnych – członków Związku Sybiraków.

Otwarcie wystawy, której organizatorem jest wójt gminy Wiesław Gąska i dyrektor GOK, miało miejsce w przededniu Święta Niepodległości.

JAWA