Region
Źródło: www.powiat.ryki
Źródło: www.powiat.ryki

Z innowacjami w nowy rok

Od przyszłego roku szkolnego Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie (najstarsza szkoła w powiecie ryckim) rusza z innowacjami pedagogicznymi.

Swoją ofertę edukacyjną poszerzy Liceum Ogólnokształcące, które przygotowało dla absolwentów szkół gimnazjalnych zupełnie nowe klasy. Od 1 września 2009 r. w placówce pod patronatem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie działa klasa podstaw wiedzy o wojskowości. Oddział ten, ukierunkowany m.in. na przedmioty militarne, cieszy się tak dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, że dyrekcja placówki w Sobieszynie postanowiła wprowadzić kolejne dwie innowacje edukacyjne, będące uzupełnieniem tradycyjnych kierunków kształcenia. Od 1 września 2010 r. zostaną bowiem uruchomione nowe klasy: podstaw wiedzy o pożarnictwie LO, nad którą honorowy patronat objął komendant Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, a także klasa ratownictwa medycznego LO (pod mecenatem prof. Jerzego Karskiego z NZOZ Klinika).

Trójstronne porozumienie dotyczące funkcjonowania oddziału podstaw wiedzy o pożarnictwie zostało podpisane 18 marca w siedzibie ryckiego Starostwa Powiatowego. Zgodne deklaracje współpracy podpisali: starosta Leszek Filipek, Krzysztof Miłosz – komendant PSP w Rykach, oraz dyrektor ZS w Sobieszynie Marek Jóźwik. – Na terenie naszej gminy młodzież bardzo angażuje się w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej,  dlatego klasa podstaw wiedzy o pożarnictwie z pewnością będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród tegorocznych absolwentów gimnazjów – mówi M. Jóźwik. – Planujemy założyć Szkolną Drużynę Strażacką, a także, by uczniowie klasy strażackiej, podobnie jak militarnej, również mieli swoje mundury, w których będą odbywać ćwiczenia bojowe – zdradza.

GU