Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Z Kielc do Siedlec

W środę, 16 kwietnia, w samo południe, Nuncjatura Apostolska w Warszawie poinformowała, że Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Kazimierza Gurdę, biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej, nowym biskupem siedleckim.

Nowy biskup siedlecki Kazimierz Gurda urodził się 20 sierpnia 1953 r. w Książnicach Wielkich (dekanat Kazimierza Wielka). Z tej niewielkiej miejscowości pochodzi kilkunastu kapłanów. Po ukończeniu w 1972 r. Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Jana Jaroszewicza w 1978 r.

Pracował jako wikariusz w Pińczowie i Bielinach. W 1981 r. rozpoczął studia patrologiczne w Instytucie Patrystycznym Augustinianum przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Tytuł licencjata uzyskał w 1985 r., trzy lata później otrzymał tytuł doktora.

W 1989 r. ks. Gurda mianowany został wykładowcą patrologii i jęz. łacińskiego oraz ojcem duchownym alumnów I i II roku. Od 1996 r., wykładając nadal w seminarium, był proboszczem parafii pw. św. Józefa w Zagnańsku. Od czerwca 1998 r. był rektorem WSD w Kielcach. Otrzymał honorowy tytuł kapelana Jego Świątobliwości. W grudniu 2004 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Cusira. Sakrę biskupią przyjął 5 lutego 2005 r. w bazylice katedralnej w Kielcach z rąk biskupów: Kazimierza Ryczana, Edwarda Materskiego i Mariana Florczyka.

Bp Kazimierz Gurda pochodzi z rodziny, która dała wcześniej Kościołowi dwóch kapłanów: zmarłego w 1993 r. kieleckiego biskupa pomocniczego Jana Gurdę oraz ks. infułata Józefa Gurdę. W jednym ze swych pierwszych wywiadów po nominacji na biskupa w 2005 r. powiedział: „Duchowo jestem bliski całej prawdzie o Miłosierdziu Bożym i duchowości św. siostry Faustyny”. Znalazło to wyraz w biskupim zawołaniu, które brzmi: „Iesu in Te confido” (Jezu ufam Tobie).

W Konferencji Episkopatu Polski bp Kazimierz Gurda jest przewodniczącym Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a także członkiem Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.


Drodzy Czytelnicy „Echa Katolickiego”!

 

W dniu, w którym otrzymałem nominację Ojca Świętego Franciszka na biskupa siedleckiego, chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie całą diecezję siedlecką, księży biskupów: odchodzącego biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, biskupa Piotra Sawczuka, całe prezbiterium Kościoła siedleckiego, oczywiście wraz z kurią diecezjalną i Wyższym Seminarium Duchownym, osobami konsekrowanymi i wszystkimi wspólnotami. Bardzo się cieszę, że będę mógł posługiwać Kościołowi siedleckiemu i wierzę, że z pomocą Pana Boga uda mi się spełnić nadzieje, które są we mnie pokładane, oczywiście we współpracy ze wszystkimi. Panu Bogu, Matce Bożej oraz świętym i błogosławionym naszej diecezji, zwłaszcza Błogosławionym Męczennikom Podlaskim z Pratulina, polecam całą moją posługę.

Na święta, które są pięknym czasem dla wszystkich należących do wspólnoty Kościoła, życzę wszystkim, aby ten czas był pełen radości duchowej, wewnętrznej, płynącej z prawdy, że Chrystus, nasz Pan, pokonuje to wszystko, co jest złe, co przeszkadza nam w naszej relacji do Ojca Niebieskiego.

Chrystus zmartwychwstaje, a my w tym wszystkim – dzięki Jego łasce – uczestniczymy, co jest źródłem naszej radości. Tej radości życzę wszystkim rodzinom Kościoła siedleckiego. Niech Pan Bóg błogosławi także redakcji „Echa Katolickiego”. Wszystkiego, co najlepsze!

(xaa)