Aktualności
Z Kielc do Siedlec

Z Kielc do Siedlec

Nowy biskup siedlecki Kazimierz Gurda urodził się 20 sierpnia 1953 r. w Książnicach Wielkich (dekanat Kazimierza Wielka). Z tej niewielkiej miejscowości pochodzi kilkunastu kapłanów.

W środę, 16 kwietnia, w samo południe, Nuncjatura Apostolska w Warszawie poinformowała, że Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Kazimierza Gurdę, biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej, nowym biskupem siedleckim. Dotychczasowy biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski został mianowany biskupem legnickim. Zastąpi bp. Stefana Cichego, który złożył rezygnację ze względu na ukończenie 75 lat.

Nowy biskup siedlecki Kazimierz Gurda urodził się 20 sierpnia 1953 r. w Książnicach Wielkich (dekanat Kazimierza Wielka). Z tej niewielkiej miejscowości pochodzi kilkunastu kapłanów. Po ukończeniu w 1972 r. Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Jana Jaroszewicza w 1978 r.

Pracował jako wikariusz w Pińczowie i Bielinach. W 1981 r. rozpoczął studia patrologiczne w Instytucie Patrystycznym Augustinianum przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Tytuł licencjata uzyskał w 1985 r., trzy lata później otrzymał tytuł doktora.

W 1989 r. ks. Gurda mianowany został wykładowcą patrologii i jęz. łacińskiego oraz ojcem duchownym alumnów I i II roku. Od 1996 r., wykładając nadal w seminarium, był proboszczem parafii pw. św. Józefa w Zagnańsku. Od czerwca 1998 r. był rektorem WSD w Kielcach. Otrzymał honorowy tytuł kapelana Jego Świątobliwości. W grudniu 2004 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Cusira. Sakrę biskupią przyjął 5 lutego 2005 r. w bazylice katedralnej w Kielcach z rąk biskupów: Kazimierza Ryczana, Edwarda Materskiego i Mariana Florczyka.

Bp Kazimierz Gurda pochodzi z rodziny, która dała wcześniej Kościołowi dwóch kapłanów: zmarłego w 1993 r. kieleckiego biskupa pomocniczego Jana Gurdę oraz ks. infułata Józefa Gurdę. W jednym ze swych pierwszych wywiadów po nominacji na biskupa w 2005 r. powiedział: „Duchowo jestem bliski całej prawdzie o Miłosierdziu Bożym i duchowości św. siostry Faustyny”. Znalazło to wyraz w biskupim zawołaniu, które brzmi: „Iesu in Te confido” (Jezu ufam Tobie).

W Konferencji Episkopatu Polski bp Kazimierz Gurda jest przewodniczącym Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a także członkiem Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.

(xaa)