Aktualności
Z listy rezerwowej

Z listy rezerwowej

Kwotę niespełna 238 tys. zł. na przebudowę ulic Parkowej i Osiedlowej otrzymają Repki z oszczędności przetargowych uzyskanych w ramach tegorocznej edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania z listy rezerwowej. Wkład własny samorządu wynosi prawie 590 tys. zł. W tegorocznej edycji programu poziom dofinansowania udzielonego samorządom wynosi 30% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 1 mln zł. Na realizację 30 inwestycji w województwie mazowieckim, obejmujących ponad 87 km dróg, zostanie przeznaczonych ponad 19 mln zł. Łączna wartość realizowanych zadań przekroczy 72 mln zł.

MLS