Diecezja
Źródło: WSD
Źródło: WSD

Z Maryją na drodze wiary

Zawierzam ten rok duchowego przygotowania do jubileuszu 200- lecia naszej diecezji Maryi Niepokalanej, naszej Matce i Królowej. Niech Ona prowadzi nas po drogach wiary w Kościele Jej Syna - powiedział bp Kazimierz Gurda 8 grudnia.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas Mszy św. odprawionej w katedrze pod przewodnictwem pasterza diecezji, rozpoczęty został nowy rok duszpasterski - inaugurujący duchowe przygotowania do jubileuszu 200-lecia diecezji siedleckiej. Przed rozpoczęciem Eucharystii dyrektor wydziału duszpasterskiego kurii diecezjalnej ks. dr Jerzy Duda powiedział o haśle rozpoczynającego się roku duszpasterskiego oraz o celu przekazania delegacjom wszystkich parafii modlitwy jubileuszowej.

W nauce bp Gurda, odnosząc się do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, patronującej siedleckiej katedrze, przypomniał: – Bóg zachował Ją od wszelkiego grzechu i uzdolnił do wypełnienia jedynej i niepowtarzalnej misji: bycia Matką Bożego Syna, naszego Zbawiciela. Ta Jej misja została zapowiedziana w raju po sprzeciwie okazanym Bogu pod wpływem szatana przez pierwszych ludzi – zaznaczył. Wskazał również na wypełnienie tej zapowiedzi przez Maryję i Jezusa Chrystusa. – On na drzewie krzyża pokonał szatana, grzech, śmierć, którą grzech zrodził. Zapłacił za grzechy wszystkich ludzi cierpieniem i śmiercią, ale dzięki temu dał człowiekowi możliwość powrotu do Boga, stania się Jego dzieckiem. Dał człowiekowi wolność, miłość i życie. Z tych duchowych dóbr jako pierwsza i w sposób pełny, doskonały, skorzystała Maryja. Po Niej skorzystać może z nich każdy, kto będzie szedł Jej drogą. A Jej droga to droga wiary. Ta droga prowadzi do sakramentów świętych, które otwierają przed człowiekiem możliwość uczestniczenia w życiu samego Boga – mówił ksiądz biskup, podkreślając, że na drogę wiary zostaliśmy wprowadzeni poprzez wspólnotę Kościoła, do której należeli nasi przodkowie, przez sakrament chrztu świętego. Wspólnota diecezji siedleckiej podąża nią od prawie 200 lat – w 2018 r. będziemy przeżywać jubileusz ustanowienia jej przez Ojca Świętego Piusa VII.

Nie zaprzepaścić dziedzictwa

W dalszej części kazania bp Gurda tłumaczył ideę opatrzenia duchowego przygotowania do jubileuszu diecezji hasłem „Idźcie i głoście Chrystusa wraz z Maryją”. – W czasie rozpoczętego roku duszpasterskiego pragniemy być głosicielami wiary i zbawienia przyniesionego nam przez Chrystusa. Pragniemy nie tylko wejść w misję, którą wobec naszego pokolenia wypełniło pokolenie naszych rodziców i dziadków, umacniając nas w wierze, ale pragniemy, by nasze zaangażowanie było jeszcze mocniejsze, byśmy wielkiego dziedzictwa wiary siedleckiego Kościoła nie pomniejszyli, a tym bardziej nie zaprzepaścili. Byśmy i my na wzór Maryi potrafili być świadkami wiary żywej, jak byli nimi bł. Męczennicy z Pratulina, których 20 rocznicę beatyfikacji obchodziliśmy w mijającym roku. Aby dobrze to zadanie wypełnić, chcemy, aby Maryja towarzyszyła nam w naszym trwaniu i głoszeniu Jej Syna i Jego Ewangelii. Z Nią zawsze czujemy się bezpieczni, mocniejsi, pewniejsi – mówił ksiądz biskup. Odwołał się do czci, jaką Matka Boża odbiera na podlaskiej ziemi i przypomniał o przypadających w przyszłym roku jubileuszach: 90 rocznicy powrotu wizerunków Maryi do diecezjalnych sanktuariów w Kodniu i Leśnej Podlaskiej, 300-leciu koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 100-leciu objawień Maryi w Fatimie. – Widzimy, jak mocno ten nadchodzący rok przygotowania do jubileuszu 200 lat naszej diecezji jest naznaczony rysem pobożności maryjnej – mówił.

Trwanie we wspólnocie

– Zachęcam księży, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, by w tym roku częściej niż w latach poprzednich modlić się na różańcu w intencji naszej wspólnoty diecezjalnej. Niech powstają koła Żywego Różańca, również koła mężczyzn, koła dzieci i młodzieży. Niechaj powiększają się i powstają wspólnoty modlitewne w naszych parafiach – zachęcał ordynariusz, konkretyzując, jak mają wyglądać przygotowania do jubileuszu. Dziękując za przybycie do katedry przedstawicielom rad duszpasterskich parafii naszej diecezji, prosił o przekazanie modlitwy jubileuszowej duszpasterzom, wspólnotom, ruchom i stowarzyszeniom oraz żarliwe zanoszenie jej do Boga. Przypomniał, jak ważna jest modlitwa za biskupów, księży, osoby życia konsekrowanego, o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za rodziny, dzieci, młodzież i rodziców, osoby starsze i chore, za wspólnoty i naszą ojczyznę – zanoszona w wezwaniach modlitwy wiernych. Zachęcił ponadto do udziału w pielgrzymkach do sanktuariów diecezjalnych, a dzieci i młodzież do udziału w konkursach dotyczących historii diecezji siedleckiej.

– Mam nadzieję, że duchowe przygotowanie do nadchodzącego jubileuszu pozwoli nam umocnić się w wierze w Boga, pozwoli nie tylko odkryć piękno wspólnoty diecezjalnej, ale także dostrzec piękno wspólnoty Kościoła, w której obecny jest nasz Zbawiciel. Zawierzam ten rok duchowego przygotowania do jubileuszu 200-lecia diecezji Maryi Niepokalanej, naszej Matce i Królowej. Niech Ona prowadzi nas po drogach wiary w Kościele Jej Syna – zakończył bp K. Gurda.

Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu pasterz diecezji po raz pierwszy publicznie odmówił modlitwę jubileuszową. Po zakończonej Mszy św. przybyłe delegacje odebrały z rąk biskupów jej treść.

LA