Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Z mocą orędownictwa

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kożuszkach miała miejsce doniosła uroczystość instalacji relikwii św. Jana Pawła II.

Przygotowania do znaczącego wydarzenia w historii parafii rozpoczęły się 11 października 2015 r. - W niedzielę obchodzoną jako Dzień Papieski miało miejsce uroczyste wprowadzenie do naszego kościoła obrazu św. Jana Pawła II - wyjaśnia proboszcz parafii ks. Sławomir Matejek.

Wyjawia, iż wizerunek świętego stanowi wierne odwzorowanie portretu papieskiego z dnia kanonizacji. Sygnalizuje też, iż kolejną – po obrazie – formą przybliżenia parafianom świętości Papieża Polaka miało być sprowadzenie jego relikwii.

O zgodę i jedność

 – Na początku roku kalendarzowego wystosowałem pismo do księdza biskupa z prośbą o zgodę na sprowadzenie z Watykanu relikwii pierwszego stopnia. Otrzymałem pozytywną odpowiedź. W sfinalizowaniu dzieła dopomógł mi ksiądz pracujący w Rzymie – podkreśla.

Pytany o sposób duchowego przygotowania wiernych do uroczystości przyjęcia relikwii Papieża Polaka, proboszcz parafii Kożuszki wyjaśnia, iż rozpoczęło się ono wraz z początkiem Wielkiego Postu. – W każdą niedzielę, po Mszy św., była odmawiana Litania do św. Jana Pawła II w intencji pojednania – zgody i jedności – w rodzinach oraz sąsiedztwie – zaznacza.

Przyjęcie przez parafię relikwii wielkiego orędownika przed Bożym tronem wpisuje się również – co akcentuje ks. S. Matejek – w ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. – Stanowi on zaproszenie do podjęcia wielu inicjatyw duszpasterskich służących umocnieniu wiary i pogłębieniu osobistych relacji z Bogiem, który jest źródłem miłości miłosiernej – przypomina.

Świadek Jezusa

Uroczystość instalacji relikwii św. Jana Pawła II odbyła się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Parafialne święto zainaugurowała Koronka do Miłosierdzia Bożego. Eucharystii, której towarzyszyło wprowadzenie i instalacja relikwii, przewodniczył ks. kan. dr Jacek Sereda, kierownik wydziału duszpasterstwa rodzin kurii diecezjalnej. W homilii kapłan podkreślił, iż św. Jan Paweł II szedł drogą Ewangelii jako świadek Jezusa Chrystusa otwarty na potrzeby każdego człowieka. Po Mszy św., tradycyjnie – jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca – wierni przeszli wokół kościoła w procesji z Najświętszym Sakramentem i relikwiarzem. 

Wierni, dziękując za uroczystość, której towarzyszyła adoracja relikwii oraz możliwość ich ucałowania, nie kryli wzruszenia… Ksiądz proboszcz liczy, że duchowe przeżycia minionej niedzieli staną się niczym iskra, która pada na serca i wybucha płomieniem dobra, które promieniuje na życie i je przemienia.   

WA