Aktualności
Z myślą o niepełnosprawnych

Z myślą o niepełnosprawnych

Starosta łukowski Dariusz Szustek oraz jego zastępca Janusz Kozioł podpisali z przedstawicielami PFRON w Lublinie umowę na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

W ramach realizowanego przez samorząd przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie zostanie zainstalowana widna dla osób niepełnosprawnych. Pozyskana w ramach porozumienie kwota dofinansowania wyniesie ponad 80 tys. zł. Kolejne pieniądze, jakie otrzyma samorząd, zostaną przeznaczone na realizację projektów pn. „Zakup samochodu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim” oraz „Likwidacja barier transportowych – tworzenie warunków dla przewozu osób starszych niepełnosprawnych zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gułowskiej, poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich”. Na obydwa projekty powiat otrzyma z PFRON po 80 tys. zł. 

MLS