Aktualności
Z myślą o niepełnosprawnych

Z myślą o niepełnosprawnych

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Litewnikach w powiecie łosickim powstanie Całodobowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne.  

Przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu zawarli stosowne porozumienie w tej sprawie. Celem działalności placówki ma być zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez stworzenie godnych warunków do pobytu dziennego lub całodobowego. Osoby, do których kierowany jest program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych) będą miały zapewnioną możliwość samodzielnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb oraz włączania się w życie lokalnej społeczności.

MLS