Aktualności
Z nadwyżką

Z nadwyżką

Podczas ostatniego posiedzenia sesji rady gminy wójt i skarbnik przedstawili radnym sprawozdanie z wykonania budżetu w 2011 r. Dochody zostały zrealizowane w ponad 100%, a wydatki w prawie 90%.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości niespełna 2 mln zł. Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku należało zakończenie budowy wodociągu gminnego w Gródku Szlacheckim. Koszt rozpoczętej w 2010 r. inwestycji zamknął się kwotą ponad 210 tys. zł. Gmina zmodernizowała też budynek po szkole z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wólce Siemieńskiej oraz wyremontowała świetlicę w Woli Tulnickiej. Jedną z ważniejszych inwestycji była też budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Za 93 instalacje gmina zapłaciła prawie 850 tys. zł. Łącznie w ramach unijnego projektu na terenie gminy zainstalowano 149 przydomówek za 1 mln 400 tys. zł. Na remont i budowę dróg samorząd wydał prawie 95 tys. zł. Lepsze nawierzchnie zyskały między innymi Gródek Szlachecki, Tulniki, Jezioro, Augustówka i Miłków. Szereg inwestycji Siemień prowadził wspólnie z innymi samorządami. Wszystkie realizowane były przy udziale środków unijnych, a wśród nich m.in. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin – Północny Wschód, modernizacja infrastruktury informatycznej, czy Wrota Lubelszczyzny. Za 15 mln 500 tys. zł gmina kupiła również samochód strażacki oraz prowadziła punkty przedszkolne, zajęcia wyrównawcze i uzupełniające dla uczniów. Ponieważ radni nie mieli zastrzeżeń do realizacji ubiegłorocznego budżetu, wójt Stanisław Dawidek uzyskał jednogłośnie absolutorium.

MLS