Aktualności
Z pasją do nauki

Z pasją do nauki

Radni podczas listopadowej sesji wyrazili zgodę na przystąpienie i realizację przez gminę projektu pn. Z pasją do nauki - program rozwojowy dla szkół z gminy Siedlce.

Wartość inwestycji to blisko 4,8 mln zł. Dzięki dofinansowaniu placówki oświatowe będą mogły wprowadzić dodatkową, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, przeprowadzić kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli. Ponadto jednostki edukacyjne zostaną doposażone w najnowsze urządzenia komputerowe (laptopy, drukarki, aparaty, wizualizery), zaś szkolne pracownie – w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych.

GU