Aktualności
Z PIT-em do Caritas

Z PIT-em do Caritas

Ośrodek Misericordia Caritas w Białej Podlaskiej oferuje pomoc w wypełnianiu PIT-ów. Z tej oferty będzie można korzystać przez najbliższe trzy miesiące.

W wypełnianiu oświadczenia pomaga wolontariusz, przeszkolony przez pracownika Urzędu Skarbowego. OMC udostępnił również stanowisko komputerowe. Wolontariusz ma dyżurować w każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 11.00 do 13.00 w siedzibie Centrum Wolontariatu (OMC, ul. Warszawska 15, I piętro). Dyżury będą pełnione do 30 kwietnia br. Wolontariusz pomaga w wypełnieniu oświadczenia i w przesłaniu go drogą elektroniczną. Do wypełnienia i przesłania rozliczenia rocznego PIT-37 niezbędne są: informacje o dochodach osiągniętych w 2013 roku (dokumenty PIT-11, PIT-11A lub PIT-40A) i zeznanie PIT-37 za rok 2012. W przypadku korzystania z ulg podatkowych na dzieci wymagane jest data urodzenia lub numer PESEL dziecka/dzieci. Jeśli ktoś zechce skorzystać z ulgi na Internet, potrzebne będą dokumenty potwierdzające zakup usług internetowych.

AWAW