Region
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Z pomocą dla zadań ważnych

Do powiatu siedleckiego popłyną pieniądze na realizację wielu ważnych inwestycji. Pierwsze porozumienia zostały już podpisane. Opiewają w sumie na ponad 16 mln zł.

Dofinansowanie - w ramach umów podpisanych w środę 28 kwietnia przez marszałka Adama Struzika oraz członków zarządu województwa mazowieckiego Janinę Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc - otrzymają: miasto i gmina Siedlce, Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki oraz Kosów Lacki. Pieniądze, przekazane w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, zostaną przeznaczone m.in. na budowę i modernizację dróg, budynków, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. - Czas pandemii nie należy do łatwych. Wiele lokalnych samorządów często nie ma wystarczających środków w budżetach. Dlatego zrobiliśmy wszystko, aby również w tym roku zabezpieczyć całkiem sporą kwotę, bo aż 250 mln zł, na programy wsparcia - mówił A. Struzik. Jak zaznaczyła E. Lanc, w subregionie siedleckim dotację w ramach wspomnianego instrumentu otrzymało 25 inwestycji.

– W sumie przeznaczyliśmy na nie ponad 60 mln zł z budżetu Mazowsza. Instrument zadań ważnych to jeden z naszych najistotniejszych programów wsparcia. Środki trafiają bezpośrednio do samorządów na wskazane przez nie projekty – podkreśliła członek zarządu województwa mazowieckiego.

Z kolei J.E. Orzełowska przekonywała, że wszystkie przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie, mają ogromne znaczenie dla lokalnych społeczności. – Szerokie spektrum inwestycji pokazuje, jak różne są potrzeby samorządów lokalnych. Jednocześnie wszystkie te inwestycje przyczyniają się do rozwoju nie tylko poszczególnych gmin, ale i całego Mazowsza – dodała.

 

W gminie drogi, w mieście – internat

Dotacja w wysokości 4 mln zł pozwoli gminie Siedlce na przebudowanie trzech odcinków dróg gminnych – ul. Majowej, Wiosennej i Baśniowej w miejscowościach Stok Lacki-Folwark oraz Ujrzanowie. Pełnią one ważną funkcję komunikacyjną pomiędzy drogą krajową nr 63 i drogą wojewódzką nr 698, będąc równocześnie obwodnicą południowo-wschodniej części Siedlec. Drogi zyskają nowe nawierzchnie, wybudowane będą również chodniki oraz ścieżki rowerowe. Dodatkowo projekt przewiduje odwodnienie, rozbudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego. – To kolejny owoc naszej dobrej współpracy z zarządem województwa mazowieckiego. Dzięki tym wszystkim inwestycjom gmina pięknieje! – zaznacza wójt Henryk Brodowski.

Miasto z kolei zmodernizuje internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. – To inwestycja konieczna – podkreśla prezydent Siedlec Andrzej Sitnik. – Mieszka tam 97 uczniów siedleckich liceów, techników i szkół branżowych. Pełni też funkcję dydaktyczną. Budynek powstał w latach 70 i oprócz doraźnych napraw nie był poddawany większym remontom. Jest to obiekt energochłonny, z grzejnikami żeliwnymi o niskiej wydajności cieplnej, z przestarzałą instalacją oświetleniową – dopowiada włodarz. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 1,4 mln zł.

 

W odpowiedzi na różne potrzeby

W Korczewie za ponad 1,2 mln zł wsparcia zostanie rozbudowana stacja uzdatniania wody. Jak zauważa wójt Sławomir Wasilczuk, obiektowi daleko do nowoczesnych standardów, dlatego wymaga modernizacji. – Tym bardziej że jest to źródło wody pitnej nie tylko dla wszystkich gospodarstw w naszej gminie. W ramach partnerstwa z gminą Repki korzystają z niej również mieszkańcy miejscowości Czaple Andrelewicze. Nowe ujęcie zapewni dostęp do dobrej jakości wody – dodaje.

Na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną dostał pieniądze również Kosów Lacki. 4 mln zł zostaną przeznaczone na oczyszczalnię ścieków. Jest ona bardzo potrzebna, ponieważ ścieki komunalne na mocy porozumienia dostarczane są do oczyszczalni miejscowej mleczarni. Jednak z uwagi na jej małą przepustowość gmina nie może rozbudowywać sieci kanalizacyjnej ani włączać do niej nowych nieruchomości czy zakładów. Istnieje również ryzyko wypowiedzenia umowy przez spółdzielnię mleczarską lub zmian w jej strukturze własnościowej. Prężny rozwój gminy oraz względy ekonomiczne spowodowały, że władze samorządowe zdecydowały się wybudować własny obiekt.

W Kotuniu dzięki 3,2 mln zł zostaną przebudowane cztery odcinki dróg gminnych: ul. Parkowa i Słoneczna w Broszkowie, Sosnowa w Kotuniu oraz droga gminna Albinów-Sosnowe. Część z nich pokryje asfalt, a pozostałe kostka brukowa. Ul. Parkowa będzie dodatkowo oświetlona latarniami w stylu parkowym.

Władze gminy Paprotnia mają dobre wieści dla mieszkańców Rzeszotkowa. Tam bowiem zostanie gruntowanie wyremontowany budynek świetlicy wiejskiej oraz teren wokół budynku. Z kolei w Przesmykach 2 mln zł mają być przeznaczone na odnowienie urzędu gminy oraz miejscowej przychodni. Modernizacja pierwszego z obiektów podniesie standard usług administracyjnych, komfort pracy i obsługi interesantów w urzędzie (projekt zakłada również ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym). Rozbudowana przychodnia natomiast otworzy przed pacjentami szeroki wachlarz usług lekarzy specjalistów oraz zakład rehabilitacji.

Iwona Zduniak-Urban