Kultura
Źródło: WAS
Źródło: WAS

Z poruszeniem serca

Otwarty Konkurs Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi…” po raz drugi odbył się w Zespole Szkół w Białej k. Radzynia. 12 listopada do zmagań konkursowych przystąpiło 15 zespołów i 10 solistów.

– Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki, udało nam się wyłowić prawdziwe perły – podsumował spotkanie – przebiegające pod patronatem posła Jerzego Rębka oraz wójta gminy Radzyń Wiesława Mazurka – dyrektor ZS Andrzej Prokopiuk.

Między dawnymi a młodszymi laty

– My, dorośli, odpowiedzialni za losy tego narodu, często jesteśmy przytłoczeni problemami dnia codziennego, ale ten koncert pozwolił spojrzeć optymistycznie na losy polskiego narodu – podsumował J. Rębek. Wyraził wdzięczność dzieciom i młodzieży oraz ich nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie do konkursu, który okazał się piękną lekcją patriotyzmu. – Warto pracować z dziećmi i angażować je w takie uroczystości, które pozwalają im wzrastać w duchu miłości do ojczyzny, doświadczać, że pochodzą z wielkiego i dumnego narodu polskiego.

Celem konkursu było wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów, prezentacja ich umiejętności, ale organizatorom przyświecały przede wszystkim cele wychowawcze.

Wyśpiewać historię

50 piosenek i pieśni patriotycznych zaprezentowanych zostało przez 15 zespołów oraz 10 solistów. Wśród prezentowanych utworów były podniosłe i radosne, pełne werwy i nostalgiczne. Dominowały te dobrze znane, śpiewane w okresie pierwszej wojny światowej, kojarzone z odzyskiwaniem niepodległości, jak „Piechota” i „Marsz I Brygady”, ale nie brakowało też utworów związanych z drugą wojną światową. Uczniowie Zespołu Szkół w Białej przygotowani przez ks. Zbigniewa Rozmysła wykonali pieśni związane z żołnierzami wyklętymi. – Szkoła przygotowuje się do nadania jej imienia żołnierzy wyklętych, zapewne jeszcze nie raz usłyszymy te pieśni w naszych murach – zapowiedział A. Prokopiuk.

Niezwykle poruszające były też wykonania pieśni i piosenek już nie o tematyce wojennej czy wojskowej, ale mających wielką głębię patriotyczną, dotykających problemów współczesnych, mówiących o miłości ojczyzny, która przenika człowieka, choć i dziś bywa trudna i wymagająca, m.in. „Żeby Polska była Polską”, „Ojczyzno ma” czy „Miejcie nadzieję…”. Do wykonawczyń, których interpretacje wywołały najsilniejsze wrażenie należały Izabela Gudelis ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu oraz Laura Kulenty z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie Majoracie.

– Gdy słuchało się niektórych pieśni i piosenek, czuło się silne poruszenie serca, w oczach pojawiały się łzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się po raz drugi w naszej szkole taki konkurs zorganizować – powiedziała Jolanta Paszkowska, pomysłodawczyni i jedna z głównych organizatorów imprezy.

Anna Wasak