Rozmowy
Źródło: arch.
Źródło: arch.

Z szansami na otwartym rynku pracy

Osoby niepełnosprawne mogą pracować w każdej firmie, instytucji, urzędzie gminy albo starostwa, a nie tylko w zakładach pracy chronionej. Pracodawca, który zatrudni niepełnosprawnych, otrzyma takie samo dofinansowanie na te osoby, jak właściciel zakładu pracy chronionej.

Jak nowe przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych wpłynęły na sytuację zakładów pracy chronionej?

Przepisy, które są dostosowaniem do rozporządzenia Unii Europejskiej, stały się mniej korzystne dla zakładów pracy chronionej, a bardziej dla otwartego rynku pracy dla niepełnosprawnych. Zrównują one pomoc w postaci dofinansowania dla osób niepełnosprawnych zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej. W przypadku tych drugich subwencja jest niższa, bo nie ma już refundacji z ZUS-u. Jednocześnie nowe przepisy dają osobom niepełnosprawnym większą szansę zatrudnienia na otwartym rynku pracy. ...

Kinga Ochnio

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł