Aktualności
Z unijnym wsparciem

Z unijnym wsparciem

Duże zmiany czekają świetlicę wiejską w Pruszynie oraz Centrum Kultury w Łaskarzewie. Obydwa budynki przejdą termomodernizację. Pomogą środki z UE.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycje otrzymają łącznie blisko 1,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

Dzięki środkom unijnym świetlica zostanie wyremontowana. W ramach projektu docieplone zostaną dach i ściany oraz wymienione zostaną stare okna i drzwi zewnętrzne. Przebudowane będzie też wejście główne do budynku. Ponadto zamontowane zostaną nowe instalacje: gazowa oraz centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, termostatami i kotłem gazowym. Pojawi się też instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli na wykorzystywanie energii słonecznej na potrzeby własne świetlicy. Zmieni się też oświetlenie budynku na energooszczędne typu LED.

Budynek, w którym mieści się Dom Kultury i Biblioteka w Łaskarzewie, wymaga remontu, docieplenia ścian i prac związanych z termomodernizacją. Dzięki środkom europejskim wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne, ocieplone zostaną ściany zewnętrzne oraz stropy i stropodachy. Kolejnym etapem będzie wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową oraz montaż pompy ciepła i kotła kondensacyjnego.
Projekt będzie finansowany ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.