Region
Źródło: J
Źródło: J

Z wnioskiem do Siedlec

1 stycznia przestały działać biura paszportowe w Sokołowie Podlaskim, Węgrowie i Łosicach. Złożenia wniosku o wydanie dokumentu należy dokonać teraz w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach.

Wiadomość o likwidacji biur paszportowych w starostwach: sokołowskim, łosickim i węgrowskim została podana do publicznej wiadomości już kilka miesięcy temu, ale mieszkańcy powiatów chyba nie do końca się z nią pogodzili. – Wcześniej przynajmniej wniosek mogłam złożyć w Węgrowie, a jedynie po odbiór dokumentu musiałam zgłosić się do Siedlec. Teraz wszystko muszę tam załatwiać – żali się Katarzyna z okolic Węgrowa. – Urzędnikom pewnie wydaje się, że to nic takiego, ale dla mnie taka wycieczka to kłopot. Najpierw muszę dojechać do Węgrowa, a następnie przesiąść się do autobusu do Siedlec, potem powrót. Taka eskapada trwa kilka godzin i trzeba brać urlop na cały dzień – podsumowuje. Podobne argumenty przedstawiło wielu naszych czytelników.

Racje wojewody

– Wprowadzenie nowego systemu obsługi mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie spraw paszportowych ma związek z ustawą z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych. Nałożyła ona obowiązek zmiany sposobu przyjmowania wniosków paszportowych polegający na ich zapisie w Paszportowym Systemie Informatycznym. W związku z tym w 2006 r. zlikwidowano punkty obsługi w siedzibach starostw powiatowych na terenie kraju. Wyjątek stanowiło województwo mazowieckie, w którym, decyzją wojewody i w porozumieniu z władzami powiatów, starostwom pozostawiono rolę pośredników przy składaniu wniosków między klientami a urzędem – wyjaśnia Ivetta Biały, rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego. Jednocześnie dodaje: – Odbieranie gotowych dokumentów było możliwe tylko w punktach paszportowych (w Warszawie i delegaturach MUW). Z końcem 2008 r. ewentualność składania wniosków paszportowych w systemie innym niż PSI wygasła. Konieczność wprowadzenia drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców w dokumencie paszportowym, przesądziła o zaprzestaniu współpracy na dotychczasowych zasadach – tłumaczy. Dalej mówi, że dodatkowym argumentem jest wymóg MSWiA dotyczący osób wprowadzających dane, które muszą być pracownikami administracji rządowej na szczeblu województwa, gdyż mają dostęp do centralnej bazy danych (CEWiUP). O tych zmianach Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, poinformował władze powiatów już w czerwcu ubiegłego roku podczas konwentu starostów.

Mieszkańcy powiatów: łosickiego, sokołowskiego i węgrowskiego muszą przyzwyczaić się do zmiany, ponieważ nie zapowiada się, aby poprzedni stan rzeczy został przywrócony. Na pocieszenie warto dodać, iż póki co w siedleckiej Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kolejek przed biurem paszportowym nie ma. Więc i wycieczka do Siedlec nie powinna być zbyt czasochłonna. 

Magdalena Szewczuk