Diecezja
Źródło: MK
Źródło: MK

Z życzliwością i modlitwą

23 września bp Piotr Sawczuk wizytował parafię Turów w dekanacie radzyńskim. Spotkał się m.in. z dziećmi i gronem pedagogicznym w miejscowej szkole, a podczas Mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania 47-osobowej grupie młodzieży.

Wizytację rozpoczęła modlitwa na miejscowym cmentarzu, gdzie spoczywa śp. ks. Eugeniusz Petrykowski, pierwszy proboszcz turowskiej parafii (1937-1942) i budowniczy kościoła.

Powrót do korzeni i teraźniejszość

– Jadąc do Turowa, nie byłem świadomy, że łączy nas osoba kapłana, który dla waszej wspólnoty parafialnej jest bardzo ważny – mówił bp P. Sawczuk. – Ks. Eugeniusz Petrykowski, budowniczy waszego kościoła, był także proboszczem w mojej parafii i ochrzcił mnie, włączając jednocześnie do Kościoła, pośredniczył w przekazaniu Bożego życia. Moje życie z Bogiem, życie w Kościele zaczęło się od posługi ks. Petrykowskiego. Jest to sposobność, żeby go dziś z wielką życzliwością wspomnieć i otoczyć modlitwą – podkreślał wzruszony. [Ks. E. Petrykowski był proboszczem w Kornicy w latach 1959-1967; 25 lutego 1962 r. udzielił obecnemu biskupowi sakramentu chrztu – MK].

– Czy szkoła może nas nauczyć wiary, otworzyć na Pana Boga, czy może usposobić nasze serca, byśmy nie myśleli tylko o sobie, a dostrzegali człowieka obok nas, któremu trzeba świadczyć dobro, nawet jeśli to kosztuje? Z tymi pytaniami biskup zwracał się do 100-osobowej grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Turowie. – Staramy się rozwijać dzieci nie tylko pod względem intelektualnym, ale też chcemy, by byli ludźmi prawymi, o otwartym sercu – podkreślał Adam Mróz, dyrektor szkoły, któremu towarzyszył wójt gminy Kąkolewnica Zbigniew Ładny oraz grono pedagogiczne. Mottem do dialogu stał się montaż słowo-muzyczny zaprezentowany przez uczniów, osnuty wokół słów-kluczy: miłość – samotność – zawierzenie Bogu.

Bp P. Sawczuk podzielił się także refleksjami z niedawnego pobytu w „Szkole dla biskupów” w Rzymie, w której uczestniczył wraz ze 130 nowo wyświęconymi biskupami na świecie. Wspominał również o spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Parafia dziś

Centralnym punktem spotkania była uroczysta Msza św. połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania 47-osobowej grupie młodzieży, która do tego dnia przygotowywała się przez ostatnich kilka miesięcy.

Charakteryzując parafię, proboszcz ks. Jerzy Cąkała zwrócił uwagę, że choć na jej terenie zameldowanych jest ok. 1200 osób, to faktycznie mieszka tu ich mniej, bowiem wielu ludzi szuka pracy w miastach, a nawet poza granicami kraju; wiele rodzin boryka się z bezrobociem i trudnościami materialnymi. – W niedzielnej Mszy św. uczestniczy ponad 45%, zaś do Komunii św. przystępuje 20% parafian. Dużą popularnością cieszą się nabożeństwa tradycyjne – podkreślał, dodając jednocześnie, iż na terenie parafii działa 10 kół żywego różańca kobiet, 45 ministrantów, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zespół synodalny, chór parafialny oraz Szkolne Koło Caritas. Wyraził także radość z powodu powstania grupy wsparcia Anonimowych Alkoholików.

– Parafia to także małe gospodarstwo. W ostatnim czasie wykonano liczne prace: odnowiono wszystkie obrazy, figury i feretrony kościelne, ułożono schody z kamienia do zakrystii, wykonano remont generalny plebanii, a także remont organistówki. Ponadto został wykonany projekt zagospodarowania kościoła i budynków parafialnych, który jest systematycznie realizowany. W ramach tego projektu usunięto drzewa i krzewy dziko rosnące i ułożono chodnik z kostki brukowej z plebanii do kościoła. Na cmentarzu został ustawiony nowy krzyż i odremontowany ołtarz polowy. Wykonanie prac było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu i ofiarom parafian – wyliczał ks. J. Cąkała.

Bp P. Sawczuk podziękował parafianom za życzliwość wobec nowego proboszcza, a także zaangażowanie w życie parafii. W ramach wizytacji spotkał się on z radą parafialną i odwiedził jedną z rodzin.


Historia parafii

Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Turowie została erygowana 20 grudnia 1936 r. dekretem bp. Henryka Przeździeckiego i do 1988 r. była samodzielną filią duszpasterską. Jej pierwszym proboszczem i zarazem budowniczym kościoła był ks. Eugeniusz Petrykowski. Kościół został wybudowany bardzo szybko dzięki fundacji A. i M. Potockich oraz zaangażowaniu i ofiarności parafian. W czerwcu 1937 r. nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego, a już w grudniu tego roku miało miejsce poświęcenie kościoła i pierwsza Msza św. Jest to kościół murowany, z czerwonej cegły, wybudowany w stylu współczesnym. Przez kolejne lata trwało jego wyposażanie. Konsekrowany był 19 lipca 1970 r. przez bp. Jana Mazura. Na terenie parafii są dwie leśne kaplice związane z kultem św. Antoniego. Pierwsza, drewniana, pochodzi z 1830 r. Drugą – murowaną, w stylu neogotyckim – wzniesiono w 1908 r. W 1910 r. bp lubelski F. Jaczewski, administrator diecezji podlaskiej, wydał dekret zezwalający na sprawowanie tu nabożeństw i sakramentów świętych oraz ustanowił termin odpustu ku czci św. Antoniego. Dziś parafia liczy ok. 1200 wiernych. Od 1 października 2011 r. jej proboszczem jest ks. Jerzy Cąkała. Z parafii pochodzą czterej księża oraz trzy siostry zakonne.

Małgorzata Kołodziejczyk