Aktualności
Za klauzurą

Za klauzurą

W klasztorach kontemplacyjnych w Polsce żyje ok. 1250 mniszek, w tym 1198 w klasztorach należących do konferencji klauzurowej - wynika z danych Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych.

Choć można zaobserwować pewien wzrost liczby sióstr podejmujących życie zakonne na wszystkich etapach formacji, ogólna liczba mniszek powoli spada. W znacznym stopniu przyczyną tego spadku jest liczba zgonów. 1/3 wszystkich zgonów w ubiegłym roku stanowiły zgony związane z Covid-19. 
Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce zrzesza 83 przełożone klasztorów kontemplacyjnych, należących do 13 rodzin zakonnych. Są to: benedyktynki (dziewięć domów), benedyktynki sakramentki (trzy), Bernardynki (dziewięć), dominikanki (trzy), kamedułki (dwa), karmelitanki (28), klaryski kapucynki (sześć), klaryski (siedem), klaryski od wieczystej adoracji (osiem), norbertanki (dwa), redemptorystki (jeden), wizytki (cztery), anuncjatki (jeden).
W 2021 r. w klasztorach należących do konferencji klauzurowej żyło 1198 mniszek. 1081 to profeski wieczyste, 59 – profeski czasowe, 31 – nowicjuszki, 27 – postulantki. Było również 19 aspirantek, choć siostry nie doliczają ich do ogólnej liczby mniszek. Dla porównania – w 2020 r. w klasztorach żyło razem 1208 mniszek, w tym 1105 profesek wieczystych, 55 profesek czasowych, 27 nowicjuszek i 21 postulantek. Było 48 aspirantek.                              
Dane gromadzone przez KPŻKK wskazują, że ogólna liczba sióstr pomału lecz systematycznie maleje. I chociaż liczba sióstr podejmujących życie kontemplacyjne, na wszystkich etapach formacji, a więc: profesek czasowych, nowicjuszek i postulantek wyraźnie wzrasta, to jednak to nie wystarcza, by całkowicie wyrównać zastępowalność pokoleń. 

KAI