Aktualności
Za pomoc misjom

Za pomoc misjom

25 października w warszawskiej Galerii Porczyńskich Władysław Grochowski, właściciel firmy Arche, odebrał medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”.

Odznaczenie nadawane jest osobom i instytucjom, które w sposób szczególny – bezpośrednio czy poprzez różnego rodzaju wsparcie – angażują się w dzieło misyjne Kościoła. Do tegorocznej edycji zgłoszono 112 kandydatów, z których ostatecznie kapituła wybrała 15. Byli to misjonarze, którzy oddali pracy zagranicą całe swoje życie, ludzie organizujący modlitwę i wsparcie duchowe, donatorzy wspierający misje materialnie oraz nagłaśniające sprawę misyjną media. W. Grochowski otrzymał medal za sfinansowanie w zeszłym roku budowy szkoły i zaplecza edukacyjnego w Busso w Czadzie. Stowarzyszenie Wspólnota Arche przekazała na ten cel 40 tys. euro. W budynku o długości 36 m mieszczą się cztery klasy, z których każda jest w stanie pomieścić 40 uczniów. Obok powstało zaplecze pedagogiczne oraz pomieszczenia sanitarne.

AW