Aktualności
Za rok biblioteka on-line

Za rok biblioteka on-line

Międzyrzecka biblioteka aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Oprócz gromadzenia i udostępniani szerokiej gamy różnorodnej literatury i prasy, wprowadza również nowoczesne technologie.

Internet biblioteka posiada już od 2004 r. Pracownicy starają się, by korzystanie z sieci było jak najwygodniejsze, dlatego zabiegają o wymianę sprzętu. W 2009 r. do placówki trafiło siedem nowych, jeden w roku 2011, a w 2012 r. – dzięki Narodowemu Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanemu przez Instytut Książki – kolejne siedem zestawów. – Celem projektu jest podniesienie standardów bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom korzystanie z internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line – podkreśla Halina Bugajewska, dyrektor międzyrzeckiej biblioteki, która przystąpiła do konkursu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” i otrzymała maksymalne dofinansowanie – 20 tys. zł – na zadanie „Nowoczesne technologie w Międzyrzeckiej Bibliotece”. Dzięki temu możliwy był zakup nowych komputerów.

Zgodnie z założeniami programu, w 2014 r. informacja o zasobach Biblioteki będzie dostępna on-line. Czytelnik będzie mógł sprawdzić dostępność publikacji, nie wychodząc z domu.

BZ