Historia
Źródło: ARCH.
Źródło: ARCH.

Zabytki w linorytach

Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego wydało publikację pt. Międzyrzeckie zabytki w linorytach. To wydrukowane grafiki wielkości kart pocztowych przedstawiające najciekawsze historyczne miejsca miasta

Linoryty przedstawione na grafikach powstały w 1983 r. Wtedy to Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, we współpracy z Łosickim Zespołem Aukcyjnym Starostwo (Łza S) kierowanym przez Romualda III Mikoszewskiego, wykonał 25 linorytów zatytułowanych Zabytki ziemi najbliższej - Międzyrzec Podlaski.

Po ponad 30 latach Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego uznało, że ilustracje najstarszych zabytków miasta warte są upowszechniania, jako że uczą umiłowania zabytków, ziemi rodzimej i sztuki. Autorami grafik są: R. II Mikoszewski, R. IV Mikoszewski, Ryszard Chojecki, Mirosława Chodorowska i Elżbieta Jurko (Kamasa).

Grafiki przedstawiają m.in.: herb miasta zatwierdzony w 1938 r., łuki rozporowe w przejściu między ul. Jatkową a pl. Jana Pawła II będące świadectwem kultury żydowskiej – podobne jak w Jerozolimie, Pomnik Niepodległości, cmentarz żydowski, szkołę parafialną przy ul. Łukowskiej, plebanię kościoła św. Mikołaja i rosnący przed nią dąb posadzony w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, budynek mleczarni, neogotycką wieżyczkę w parku, kapliczki i kościoły.

Na awersie każdej z grafik opisany jest przedstawiony na niej zabytek i jego lokalizacja, a w przypadku Pomnika Niepodległości także fragment wiersza Ryszarda Kornackiego z 1970 r. pt. „Pokłon poległym”.

W formie upominku

Zestaw grafik jest ładnie opakowany w tekturową okładkę, na której opisano historię powstania linorytów i wymieniono ich autorów. Znalazła się tam również notka o Stowarzyszeniu Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego. Linoryty z zabytkami to ciekawa forma promocji miasta i pamiątka z wizyty w Międzyrzecu Podlaskim. Staną się one także upominkiem dla gości, którzy odwiedzą miasto z okazji Światowych Dni Młodzieży.

Zestaw grafik można nabyć w zakładzie zegarmistrzowskim przy pl. Jana Pawła II. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na działalność stowarzyszenia, a więc kolejne inicjatywy służące odkrywaniu i upowszechnianiu historii miasta.

BZ