Aktualności
Zabytkowy konkurs fotograficzny

Zabytkowy konkurs fotograficzny

Zabytki historii - to temat kolejnego konkursu organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach.

Udział w nim mogą wziąć gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu siedleckiego. Konkurs polega na nadesłaniu zdjęcia cyfrowego ukazującego zabytek historii Polski. Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III gimnazjów oraz szkoły średnie. Każdy uczestnik może zgłosić jedno autorskie zdjęcie, termin upływa 20 października 2014 r. Spośród zgłoszeń jury wybierze po trzy najlepsze i najciekawsze zdjęcia w każdej kategorii. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród odbędzie się 30 października podczas oficjalnego otwarcia wystawy fotograficznej zawierającej zwycięskie prace. Obok promowania postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich organizatorom przyświecały również inne idee. – Propagowanie wśród młodzieży sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu, znajdowanie miejsc związanych z historią Polski i ich artystyczne ujęcie w formie zdjęcia, zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych oraz uwiecznienie miejsc zapomnianych to kolejne cele naszego konkursu – mówi Łukasz A. Wawryniuk, dyrektor M-GOK w Mordach. Regulamin oraz karty zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej www.mgokmordy.naszgok.pl oraz na blogu projektu: www.kochamciepolsko.wordpress.com.

JAG