Historia
Źródło: Wikimedia
Źródło: Wikimedia

Zachować od zniszczenia

XIX-wieczny kościół pw. św. Stanisława BM w Kolonii Komarno doczeka się gruntowanego remontu. Obiekt jest wpisany na listę zabytków.

Powstał prawdopodobnie około 1844 r. i służył jako dworska kaplica. Od 1931 do 1990 r. pełnił rolę kościoła parafialnego. Obecnie jest wyłączony z użytku. Zostanie odnowiony już w przyszłym roku dzięki projektowi rewitalizacyjnemu. Władzom gminy Konstantynów udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Projekt będzie realizowany w ramach programu rewitalizacji terenów wiejskich. Jego głównym beneficjentem jest gmina Konstantynów. - Inwestycję prowadzimy w porozumieniu z parafią Komarno i władzami diecezjalnymi, gdyż teren i obiekty poddawane rewitalizacji są własnością parafii. Planowane prace będziemy przeprowadzać w 2019 i 2020 r. W bieżącym roku chcemy poprawić nawierzchnię zabytkowej alei lipowej oraz dokonać działań związanych z pielęgnacją zabytkowego drzewostanu, który znajduje się przy tej alei - mówi Romuald Murawski, wójt gminy Konstantynów.

W przyszłym roku prace mają być skoncentrowane wokół zabytkowego kościoła św. Stanisława BM. Będą dotyczyły zarówno wnętrza świątyni, jak i części zewnętrznej.

– Planujemy wymianę pokrycia dachowego na miedziane, montaż nowej instalacji elektrycznej, położenie nowych tynków, wymianę podłóg, zabezpieczenie chóru przed szkodnikami, renowację drzwi wejściowych oraz dwóch zabytkowych figur – św. Piotra i Pawła. Dodatków chcemy zrobić odwodnienie budynku, wykonać aleję wokół obiektu, przeprowadzić wycinkę uschniętych drzew i posadzić nowe drzewa oraz krzewy – wylicza R. Murawski.

 

Ocalić przez zniszczeniem

Renowacji poddana będzie także stojąca przy kościele zabytkowa, drewniana dzwonnica. Planowany jest również zakup wyposażenia do odnawianej świątyni. – Kupimy gabloty, stoły, krzesła oraz nagłośnienie. Zainwestujemy w monitoring. W ramach projektu zbudujemy też plac zabaw oraz parking przy obecnie funkcjonującym kościele – podkreśla wójt Konstantynowa.

Inwestycja ma kosztować prawie 2,5 mln zł. Gmina na wkład własny przeznaczy ponad 500 tys. zł.

– To bardzo ciekawy i potrzebny projekt. Dzięki niemu teren wokół kościoła stanie się piękniejszy i – co najważniejsze – uratujemy przed degradacją kolejny zabytek w naszej gminie – podsumowuje włodarz.

AWAW