Kultura
Źródło: JAG
Źródło: JAG

Zaczytani w Trylogii

W sobotę, 6 września, odbyła się trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie. W wielu miejscach w regionie można było usłyszeć Sienkiewiczowską „Trylogię”.

Przy fontannie w Łukowie zasiedli samorządowcy, bibliotekarze oraz czytelnicy, by przypomnieć mieszkańcom piękne karty dzieł naszego noblisty. Na wspólne czytanie zaprosiła łukowiaków Miejska Biblioteka Publiczna wraz z wydziałem promocji urzędu miasta.

Fragmenty „Potopu” czytali m.in.: radny sejmiku województwa lubelskiego Krzysztof Głuchowski, burmistrz miasta Dariusz Szustek, sekretarz powiatu łukowskiego Jerzy Siwiec, dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury Artur Mydlak oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Tadeusz Federczyk. Przy fontannie było można usłyszeć fragmenty mówiące o: wysadzeniu kolumbryny, poznaniu Skrzetuskiego z Zagłobą i Podbipiętą czy też Wołodyjowskim uczącym Baśkę fechtunku. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Stowarzyszenia Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji. Słuchacze mogli również obejrzeć, dzięki uprzejmości Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, wystawę rekwizytów pochodzących z filmu „Krzyżacy” i „Quo vadis”.

Miasto z „Ogniem i mieczem”

Dla Włodawy akcja Narodowego Czytania miała szczególny charakter. Miasto znalazło się bowiem na kartach „Trylogii”. Według miejscowej legendy na dziedzińcu włodawskiego Czworoboku miał miejsce pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim. Z kolei w drugim tomie powieści „Ogniem i mieczem” Rzędzian spotkał we włodawskim zajeździe Bohuna leczącego rany po pojedynku z Michałem Wołodyjowskim. Także we Włodawie Bohun wyjawił Rzędzianowi miejsce ukrycia kniaziówny Heleny Kurcewiczówny.

Czytaniu dzieł Sienkiewicza towarzyszyły konkursy literackie. Czynna była również plenerowa księgarnia „U Rzędziana”, w której można było zakupić książki autora „Trylogii”.

Program ubarwił pokaz Bractwa Rycerskiego Ziemi Lubelskiej.

Od młodzieży po seniorów

Wybrane fragmenty dzieł H. Sienkiewicza w parku przy pałacu w Mordach przeczytali przedstawiciele wszystkich pokoleń – od młodzieży po seniorów. Bramy pałacu, dotychczas zawsze zamknięte, zostały otwarte na kilka godzin. Mimo soboty czytanie zgromadziło blisko 100 osób w różnym wieku. W przerwie między czytaniami uczestnicy wysłuchali wykładu okolicznościowego dr. Grzegorza Welika na temat historii Polski zawartej w „Trylogii”. Całą imprezę poprowadził Łukasz Wawryniuk, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach, który tą akcją rozpoczął oficjalne obchody 65-lecia istnienia placówki oraz pięciolecia nadania jej imienia.

Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy oraz M-GBP w Mordach. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało „Echo Katolickie”.

WE/JS/JAG