Rozmowy
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Zadbajmy o swoje sami

Polacy mało znają organizacje. Co prawda połowa zetknęła się z jakimiś, jednak zdecydowanie mniej korzysta, a jeszcze mniej widzi potrzebę angażowania się w wolontariat czy filantropię.

Co kryje się pod terminem społeczeństwo obywatelskie? 

Nie ma jednej definicji, a sam termin można rozumieć co najmniej na dwa sposoby. Bo z jednej strony społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo otwarte, demokratyczne, samoorganizujące się, samorządne i tolerancyjne. Jako takie nie potrzebuje ono zewnętrznej siły czy władzy, która podejmuje decyzje lub jest odpowiedzialna za to, co dzieje się w grupie.

Jednocześnie, wspominając o społeczeństwie obywatelskim, mamy na myśli instytucje oraz grupy społeczne, które nie są bezpośrednio związane ze sferą władzy, administracji publicznej czy sektorem rynku. Mowa wtedy o trzecim sektorze, tak zwanym obywatelskim, który obejmuje różne organizacje pozarządowe i inne nieformalne grupy, same organizujące się w imię konkretnej sprawy lub podzielanych przez wszystkich członków celów i wartości. ...

JAG

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł