Aktualności
Zadecyduje rada

Zadecyduje rada

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące nadania miejscowości Osieck statusu miasta. W trwającym od 14 lutego głosowaniu (ankiety można było wypełniać w formie papierowej i elektronicznej) uczestniczyło 337 osób.

Stanowi to zaledwie 9,07% ogółu wszystkich mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania. Zdecydowana większość – 315 osób – opowiedziała się za dalszymi pracami na rzecz przywrócenia Osieckowi praw miejskich. 89 było temu przeciwnych, zaś osiem wstrzymało się od głosu. Część głosów była nieważna. W samym Osiecku na 1103 uprawnione osoby ankietę wypełniło 238 mieszkańców (21,58%). Przeszło 80% z nich było za tym, by Osieck stał się ponownie miastem. W pozostałych sołectwach gminy na 2613 uprawnionych ankietę wypełniło zaledwie 99 mieszkańców. Przeszło połowa głosujących (52,81%) była przeciwna przywróceniu stolicy gminy praw miejskich. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla rady gminy. Jednak opinia mieszkańców stanowi ważny głos w dyskusji, bowiem do końca marca radni muszą podjąć decyzję o dalszych krokach związanych z działaniami samorządu na rzecz ewentualnego przywrócenia Osieckowi praw miejskich.

MLS