Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Zafundują pomysłowym

Jesteś młody i masz pomysł? Możesz dostać nawet tysiąc złotych na realizację swojego projektu.

Z inicjatywy wójta Włodawy oraz Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” utworzono Lokalny Fundusz Młodych. Program skierowany jest do młodzieży w wieku od 16 do 19 lat. A jego celem ma być pomoc młodym ludziom w realizacji przedsięwzięć skierowanych do społeczności lokalnych. Aby przygotowane przez nich projekty otrzymały finansowe wsparcie, powinny przede wszystkim integrować środowisko lokalne, sprzyjać rozwijaniu przez młodzież umiejętności porozumiewania się w grupach oraz kształtować zdolności organizacyjne. Dodatkowy nacisk położono na wspieranie idei wolontariatu.

Na realizację program przeznaczono 20 tys. zł. – Z budżetu gminy wyasygnowaliśmy 10 tys. zł. Drugie tyle pochodzi z Fundacji Wspomagania Wsi – mówi wójt Włodawy Tadeusz Sawicki. O pieniądze będą mogły starać się grupy zrzeszające co najmniej cztery osoby, a każda może liczyć maksymalnie na tysiąc złotych dofinansowania. Zanim jednak dojdzie do podziału pieniędzy, trzeba przedstawić swój pomysł. – W tym celu należy wypełnić specjalne formularze, w których młodzi wskażą cele, jakie chcą zrealizować – wyjaśnia wójt. Wypełnione wnioski będą oceniane przez komisję, w skład której wejdą pracownicy urzędu gminy, przedstawiciel stowarzyszenia oraz młodzież. Jednym z kryteriów oceny stanie się innowacyjność projektu. – Nie chcemy, aby było to powielaniem czegoś, co już kiedyś zrobiono. Liczymy, że młodzież wykaże się nowymi pomysłami – tłumaczy Sawicki. Nie bez znaczenia będzie również liczebność grupy. – Im więcej zaangażowanych w projekt osób, tym wniosek zostanie wyżej oceniony – dodaje wójt. Ważne ma być również to, by przedsięwzięcie stwarzało możliwość jego kontynuacji w następnych latach.

Aby pomóc młodym, zaplanowano warsztaty szkoleniowe przygotowujące do samodzielnego pisania projektów. – Spotykamy się z młodzieżą, podpowiadamy. Ostatnio na przykład podsunąłem pomysł projektu dotyczącego układania bukietów róż, bo przecież właśnie z nimi kojarzy się Różanka, w której mieszkam. Mam nadzieję, że młodym nie zabraknie zapału – dodaje wójt. Podpisywanie umów planowane jest na kwiecień. Natomiast realizacja wyłonionych przez komisję projektów na maj.

Kinga Ochnio