Rozmaitości
Źródło: T
Źródło: T

Zające na wolności

Na Lubelszczyźnie trwa akcja wypuszczania zajęcy na wolność. 7 lutego, z woliery adaptacyjnej we Władysławowie k. Tucznej, należącej do Koła Łowieckiego „Ogar” w Białej Podlaskiej, wypuszczono 40 sztuk zwierząt.

Jesienią ubiegłego roku, w ramach realizowanego przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim”, do czterech wolier na terenie Lubelszczyzny wpuszczono 150 zajęcy. Do programu włączyły się trzy koła łowieckie: „Ogar” z Białej Podlaskiej, „Towarzystwo Racjonalnego Polowania” z Zamościa oraz „Łoś” z Lublina, a także Nadleśnictwo Lubartów. Na realizację projektu samorząd wojewódzki przeznaczył w sumie 100 tys. zł, taką samą kwotę udostępnili wspomniani partnerzy społeczni programu.

Zwierzęta w wolierach są na bieżąco dokarmiane przez opiekunów, stan ich zdrowia monitorowany jest przez lekarzy weterynarii, same zaś woliery chronione są przed atakami drapieżników. Po około trzech miesiącach przebywania w schroniskach terenowych pod fachowym okiem myśliwych i leśników – zające trafiają do naturalnego środowiska. Przed uwolnieniem zwierzętom obowiązkowo podaje się szczepionkę.

Jak twierdzi przedstawiciel urzędu marszałkowskiego, akcja odbudowy populacji zwierzyny drobnej przynosi oczekiwane rezultaty, a zaangażowanie myśliwych i leśników godne jest zauważenia. – Mamy nadzieję na zahamowanie obserwowanych obecnie niekorzystnych tendencji obniżania się populacji zajęcy w naszym regionie, co jednocześnie zaburza funkcjonowanie ekosystemów polnych i leśnych. Program planujemy kontynuować do 2020 r. – poinformował Janusz Malinowski z urzędu marszałkowskiego.

GU