Aktualności
Zakończyli modernizację

Zakończyli modernizację

Przeszło 2,1 mln zł kosztowała gruntowna modernizacja głównej części budynku, w którym mieści się Zespół Oświatowy w Kotuniu.

Placówka została oficjalnie przekazana szkolnej społeczności. W wydarzeniu – oprócz uczniów, nauczycieli, przedstawicieli rady rodziców, władz samorządowych – wzięło udział wielu zaproszonych gości, m.in.: członek zarządu sejmiku mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, kierownik siedleckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Alicja Cichoń oraz proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Kotuniu ks. Krzysztof Domański, który poświęcił zmodernizowany obiekt. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dotacji z budżetu województwa mazowieckiego. Kwota dofinansowania wyniosła 600 tys. zł. – Potrzebna i oczekiwana modernizacja Zespołu Oświatowego w Kotuniu to kolejny przykład inwestycji dofinansowanej ze środków województwa mazowieckiego. Bez aplikowania w programach, bez woli przygotowania projektów, bez dostrzegania potrzeb mieszkańców takich inwestycji jak ta w gminie Kotuń, by nie było – powiedziała J.E. Orzełowska, dziękując wszystkim osobom i instytucjom za dotychczasową owocną współpracę.