Aktualności
Zakończyli modernizacje

Zakończyli modernizacje

Jak informują władze gminy Stary Brus, zakończyła się realizacja pięciu przedsięwzięć, na które samorząd pozyskał przeszło 7,4 mln zł wsparcia z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Mowa o budowie dróg w Kolonii Kołacze, Wołoskowoli i Mariance, a także modernizacji oczyszczalni ścieków w Starym Brusie oraz stacji uzdatniania wody w Wołoskowoli. Tylko na dwa ostatnie zadania samorząd wydał blisko 4,5 mln zł. Prace przy ponad 30-letnim budynku stacji uzdatniania wody pochłonęły niespełna 2,1 mln zł. 95% tej kwoty pochodziło z rządowego dofinansowania. W ramach realizacji przedsięwzięcia został wymieniony dach, wykonano nową elewację, ogrodzenie terenu i przebudowano drogę dojazdową. Wewnątrz budynku zostały natomiast zainstalowane nowoczesne urządzenia służące do utrzymywania odpowiednich parametrów wody. Z kolei w mającej blisko 20 lat oczyszczalni w Starym Brusie wymieniono m.in. przepompownię, elementy zbiorników reaktora biologicznego, instalację napowietrzania i mieszania ścieków oraz zamontowano nowoczesny system wentylacyjny. – W ten sposób mamy nowoczesną oczyszczalnię, która spełnia wszystkie wymogi dla tego typu obiektów. Wcześniej staraliśmy się ją doraźne remontować za własne pieniądze, ale to nie przynosiło oczekiwanych efektów, ponieważ zastosowane technologie i inne rozwiązania nie przystawały do współczesnych potrzeb i przepisów – powiedział wójt gminy Paweł Kołtun. Prace modernizacyjne kosztowały ponad 2,2 mln zł. Ok. 1,9 mln zł samorząd pozyskał z drugiej edycji Polskiego Ładu.